Съдържание Цялата книга на една страница

16. Ти правиш това трудно за теб да приемаш любов

Скъпо мое дете, когато обвиняваш, осъждаш и порицаваш себе си, вместо да вярваш на това, което Аз казвам, ти намираш за трудно да приемаш Моята любов, нали? Ти се концентрираш на твоята недостатъчност и проблеми, чудейки се може ли да е истина, че те обичам.

Ти си слушал врага понякога, нали? Той се опитва да посее семена на обвинение в твоя ум и насърчава твоето чувство на недостатъчност, правейки те да се чувстваш недостатъчен за Моята любов. Не бъди измамен от никоя от неговите тактики. Той е лъжец. Той няма право да те обвинява.

Аз зачитам твоята недостатъчност и неуспех като истината за теб. Истината е, че Аз те обичам. Ти си скъпоценен в Моите очи и Аз те зачитам. Аз те виждам като някой, който бавно, но сигурно Ми отговаря, чието сърце е било разтопено от Моята любов. Аз те виждам като Мое дете принадлежащо на Моето семейство, направено приемливо за Мен чрез кръвта на Исус.

Ти не можеш да направиш нищо за да заслужиш Моята любов; Аз съм толкова по-превъзвишен и възвеличен от теб. Така че защо не приемеш факта, че никога не можеш да заслужиш Моята любов, освен благодарно да я приемеш? Скъпо мое дете, Аз не съм не одобрен от тези, които Ме одобряват! Ако беше така, кой би останал за Мен да одобрява? Не мисли, че Аз гледам на теб по съшия начин както гледам на тези, които все още принадлежат на царството на тъмнината. Врагът няма да те притежава. Разрушителят няма да те докосне, защото ти си Мой.

Понякога ти си толкова засегнат понеже Аз ти давам толкова много, а ти Ми даваш толкова малко в замяна. Това е фалшива вина. Едно от най-любящите неща, които можеш да направиш за Мен е да Ми позволиш да ти давам по начина, по който избера. Тогава много други  ще приемат Моята любов чрез теб, ако ти ги обичаш както Аз обичам теб.

Като канал на Моята любов ти ще излъчваш любовта Ми в твоя характер и действия.