Съдържание Цялата книга на една страница

158. Моята слава в теб

Аз искам твоите думи и дела да Ме прославят, дете мое. Ти не излъчваш Моята слава в пълнотата, в която Исус го правеше, и Аз не очаквам това. Но чрез Моя Дух работещ в теб Аз те преобразявам в Моя образ от една степен на слава в друга.

Това е истина, дете мое, че вечно увеличаваща се слава се отразява в твоя живот. Това се случва по много различни начини. Моето присъствие в теб се излъчва чрез лицето ти, чрез тялото ти, чрез начина ти на живот. Ти разкриваш Моята слава в мрачен и грешен свят.

Искам да знаеш, че облака на Моята слава те засенява. Ти никога няма нужда да живееш под облак на опресия или тъмнина когато живееш под облака на Моята слава. Където и да ходиш, този облак ходи с теб. Моята божествена слава е твое наследство.

Ти можеш да вършиш славни неща по всяко време и на всяко място, дори когато чувстваш, че нямаш нищо да дадеш. Думите, които говориш със смелост и увереност като откровение от Моето сърце Ми носят слава. Когато стъпиш във вяра, уповавайки на Моето слово, ти Ми носиш слава. Когато се изправиш пред грешниците с тяхната нужда да се покаят, протягайки се към изгубените с Моята любов, ти Ми носиш слава. Когато се покориш на водителството на Моя Дух и правиш това, което искам, ти Ми носиш слава. Вече има много начини, по които съм прославен чрез теб, въпреки че има винаги място за подобрение.

Ти би желал преживяване на Моята слава, нали, дете мое? Очакваш ли да видиш облака на славата, или да обитаваш в някакъв вид мистично преживяване? Такива неща се случват, но Моята слава е отразена в начина, по който ти разкриваш Исус на другите.

По този начин, ти прибавяш към Моята слава. А това е дори по-важно от това да получиш откровение за Моята слава. Не мислиш ли, че е велика привилегия, дете мое, да можеш да прибавяш към Моята слава всеки ден? Аз мисля, че това е чудесно. Това е причината, поради която съм те призовал и избрал.

Ти ще прибавяш към Моята слава в бъдещето и в небето. Ти ще стоиш сред изкупените и ще прокламираш Моята слава, чест и хвала, Аз ще слушам твоя глас и ще се удоволствам. Ти ще преживяваш Моята слава вечно!