Съдържание Цялата книга на една страница

157. Господ на славата

Скъпо мое дете, Аз съм Господа на Славата. Аз единствен съм достоен за почит и хвала. Аз съм обгърнат в неизразима светлина, блясък отвъд всичко, което можеш да си представиш.

Исус изпразни Себе Си от славата, която беше Негова в небето. Той трябваше да разкрива Моята слава в това, което казва, Той направи това така че ти да можеш да я схванеш. Той не дойде за да прослави Себе Си, но да прослави Мен чрез Своето покорство. Той ходеше в святост и праведност, справедливост и истина.

Той не търсеше собственото си почитане. Той привличаше хората към Мен и Моето Царство. Исус беше човешкото изражение на Моята слава. Той заслужава всичкото хваление и почит, които можеш да Му дадеш. Той е Агнето посред Моя трон, царуващ във величие и слава. Приближи се към Мен; ела пред Моя трон със искрено сърце и пълна увереност на вяра. Това е мястото, на което ти принадлежиш – в Моята слава.

следваща глава 158. Моята слава в теб