Съдържание Цялата книга на една страница

156. Свобода и слободия

Моята истина освобождава хората, не само от греха, но и от легализма. Моя Син стана проклятие за да спаси хората от проклятието на закона. Защо хората са толкова легалистични? Защото се страхуват от свободата. Те се страхуват, че свободата ще ги отведе в слободия. И легализма и слободията са грешни в Моите очи. Аз желая свобода за Моите деца, свободата, която може да бъде изразена единствено чрез живеене на истината.

За да живееш в истинска свобода ти трябва да зависиш от Моята благодат. Ти трябва да обичаш Мен и Моите пътища повече от себе си. Когато хората се затварят натясно в легалистични отношения те нямат нужда да зависят от Моята благодат. Те нямат нужда да упражняват вяра в Мен.

Много по-лесно е да живееш в затвор, където всичко е снабдено за теб, отколкото да живееш в света. Но Аз не искам Моите деца да живеят в затвор. Аз съм се погрижил истината да ги освободи.

Религиозните хора осъждат тези, които падат в сексуален грях и изкушение. Те си въобразяват, че тези са най-лошите грехове в Моите очи. Колко малко познават и разбират Моето сърце.

Само трябва да разгледаш Моето слово за да видиш колко мощно мога да използвам тези, които веднъж са паднали в морален грях, но чиито сърца принадлежат на Мен. Това не означава, че Аз опрощавам  техния грях; но не ги осъждам за него. Аз ги възстановявам когато се обърнат към Мен. Аз не мога да махна Моя призив от техния живот.

Ако отмахвах всяко едно от Моите деца за техните моменти на безразсъдство и неуспех, кой щях да използвам? Хората толкова често са концентрирани на неуспеха и пропускат Моето сърце. Аз винаги прощавам когато Моите деца истински се покаят и се обърнат от техния грях.

Скъпо мое дете, хората не им харесва когато говориш така защото не им харесва когато Аз говоря по този начин. Това е причината, поради която толкова много отхвърлиха Исус и нещата, които Той каза. Виж, хората Ме осъждат също както и теб. Тези с безчувствени, твърди и осъдителни сърца се опитват да Ме направят като тях. Те постоянно носят другите под осъждение и обвинение докато Аз се опитвам да ги насърча. Те дори си въобразяват, че вършат Моята воля. Те Ме отегчават.

В притчата, немилостивия слуга получи прощение и любов, но после осъди своя другар служител. Той действаше в неправедност и беше осъден от собствените си дела.

Тези които прилагат осъдителни пасажи от писанието за другите винаги изглеждат да извиняват себе си. Искаше ли Исус да дойде в праведно възмущение в храма с камшик? Колко пъти Той вече беше в храма с думи на състрадание, прощение, живот и истина? Колко пъти Той носеше изцеление и освобождение? Неговото праведно действие на съд беше последното средство.

Себеправедните, традиционните и религиозните легалисти не вземат под внимание Моето сърце. Те мислят, че външното подчинение Ме задоволява. Аз копнея хората да познават повече от Моето сърце. Аз желая да изпълня техните сърца с Моята милостива простителност, Моето нежно състрадание и Моята любезна любов. Не осъждай другите, дете мое – обичай ги.

следваща глава 157. Господ на славата