Съдържание Цялата книга на една страница

155. Истинска праведност

Мнозина измислят собствените си правила и наредби. Това е форма на себе праведност. Те не се покоряват на Моите специфични заповеди, но изискват покорство към техните традиции. В името на праведността, някои поставят хора под фалшиви ограничения, които Аз не съм поставял върху тях. Те си въобразяват, че това, което те мислят за праведно трябва да бъде праведно и в Моите очи.

Ти си преживявал това, нали, дете мое? Ти си слушал уважавани хора, много по-опитни от теб, които са давали впечатлението, че Моята праведност е сурова, ограничаваща и действително невъзможна за постигане. Сега виждаш, че някои от тези идеи са несъвместими с Моето сърце. Аз съм много по-нежен, състрадателен, любящ и милостив от хората! Виж, скъпо мое дете, Аз искам правилни сърдечни отношения както и правилно поведение.

Обичай праведността като Мен. Аз обичам това, което е праведно. Обичай справедливостта, истината и мира и се протягай към другите и бъди готов да омърсиш ръцете си с нещата на света. Аз искам да достигнеш тези, които са не одобрени, не обичани и привидно недостойни за любов.

Това за Мен е истинска праведност; но себеправедният няма да отиде при такива хора. Аз съм разгневен на тези, които нямат загриженост или състрадание за изгубените, бедните, нуждаещите се или отчаяните. Някои религиозни хора са по този начин. Някои светски хора са същите. Техните действия ще определят наградата им.

Аз съм те освободил по много начини. Сега искам да занесеш Моята истина на другите за да могат да бъдат освободени. Ще направиш ли това за Мен, дете мое? Ще занесеш ли Моята истина там където има измама, лъжа, страх, неверие и неправедност? Ще Ми позволиш ли да заявя тази истина чрез теб така че другите да бъдат свободни? Понеже ти си толкова благодарен за това, което правя в твоя живот, ти ще направиш това за Мен, нали? Благодаря ти, дете мое.

следваща глава 156. Свобода и слободия