Съдържание Цялата книга на една страница

154. Аз винаги върша това, което е правилно

Мисли за Моята праведност като най-доброто нещо за теб. Понякога Моите деца мислят, че знаят по-добре от Мен, и избират моментната радост вместо покорството на Моето слово. Те се наслаждават за малко, но после осъзнават, че Аз знам това, което е най-добро.

Аз съм много търпелив докато този процес се случи. Аз трябва да съм такъв, защото понякога отнема дълго време на Моите деца да се придвижат през всички неща, които желаят да вършат преди да са готови да вършат това, което Аз искам.

Аз винаги съдя с праведност. Аз не оценявам неща, преглеждайки едно нещо срещу друго за да видя кое е по-малкото от двете зли. Аз винаги гледам в сърцето на въпроса. Аз не съдя просто външното действие, но мотивът и намерението, които лежат зад него.

Понеже Аз съм праведен, Аз винаги върша това, което е правилно в твоя живот. Аз никога не правя нещо неправедно за теб. Врагът те атакува, и другите се справят с теб неправедно понякога. Това не е Мое дело, така че не Ме обвинявай! Аз поставям нещата правилно и те възстановявам.

следваща глава 155. Истинска праведност