Съдържание Цялата книга на една страница

153. Святостта е цялостност

Скъпо Мое дете, святостта е цялостност. Това означава, че Аз искам да бъдеш здрав във всяка област – дух, душа и тяло. Аз искам Моя свят живот да докосне всяка част от теб.

Моя Свят Дух живее в теб откакто беше новороден. Аз искам твоя ум да бъде посветен на Мен и да бъде поставен на нещата, които са здрави, за да бъдеш свободен от негативно мислене. Искам да се наслаждаваш на Моята святост, да чувстваш Моята любов към теб вместо да бъдеш ограничаван от страх и чувства за не достойнство. Искам твоята воля да бъде подчинена на Моята. Искам да внимаваш как използваш тялото си защото то е храм на Моя Святи Дух, светилище на Моето свято присъствие.

Аз искам твоето тяло да Ми се наслаждава. Искам твоята душа да се наслаждава на любовта. Моята свята любов ще ти донесе истинска радост, щастие и пълнота. Но ако пристъпиш извън Моите граници, това ще донесе напрежение, объркване и страх.

Аз съм винаги с теб и никога няма да позволя да бъдеш изпитан повече отколкото можеш да издържиш. Ти винаги можеш да казваш ‘Не,’ дете мое. Да бъдеш изкушаван ти дава възможност за победа. Изкушението те прави по-силен когато му се съпротивиш.

Ако има някои случаи когато се провалиш и се предадеш на изкушение, не бъди твърде обезсърчен. Всички Мои деца не успяват понякога. Когато се предадеш на изкушение, Аз не те изхвърлям от Моето Царство. Аз те чакам да се обърнеш към Мен в покаяние. Тогава Аз те изчиствам и те възстановявам.