Съдържание Цялата книга на една страница

152. Моя свят съд

Скъпо мое дете, Аз вече не съм сред вас като човек; сега Аз царувам в слава. Цялото небесно войнство прокламира Моята святост. Ти често се чувстваш недостоен да дойдеш пред Моя трон защото имаш предвид, че той не е само трон на Моето величие, но също и трон на съд. Но кръвта на Моя Син те очиства от твоето недостойнство. Сега ти можеш да Ми се покланяш защото си наистина приет.
Аз ще съдя народите в Моята святост. Тези, които продължават в бунт и неправедност могат да очакват да пожънат наградата, която заслужават. В Моята святост Аз не мога да опростя греха. Аз не мога да гледам леко на бунта. Моето желание не е да осъждам никого. Две неща ще се случат когато хората дойдат пред Моя съдийски престол и се изправят пред Моята святост. Моите деца ще се радват, защото това е изпълнението на техния копнеж да ме познават такъв какъвто съм наистина. Тяхната надежда да бъдат трансформирани в Моя образ ще бъде реализирана когато видят Исус лице в лице.

Съдът ще бъде страшен за тези, които са отхвърлили святостта. Моят гняв и наказание ще бъдат върху тези, които се борят срещу истината и ходят в собствените си пътища с упорити сърца. Ако хората не желаят святост на земята, те не принадлежат на небето. Те ще бъдат само извън мястото.

Аз копнея, следователно, да видя упоритите сърца и умове променени от силата на Моя Дух. Моята доброта и милост са предназначени да водят към покаяние. Аз никога не спирам да говоря думи на вяра там където има неверие. Аз искам Моите хора да чуят, да се обърнат към Мен в покаяние и да приемат живота, който им предлагам.

Колко наистина желаят святост? Колко искат да Ми угодят? Аз искам да има повече, нали?

Ти няма нужда да живееш с чувство на страх от съда окачено върху теб. Ти си преминал от смърт в живот. Ти си Мое дете, Мое свято дете, дете на Моето Царство, в което Аз се наслаждавам.