Съдържание Цялата книга на една страница

151. Върви в Моята святост

Сега, дете мое, точно както Аз дойдох сред хората в Моята святост, така изпращам и теб сред тях в твоята святост. Аз не искам да се пъхнеш в някакъв духовен затвор. Аз искам да виждам Моите деца там където е действието! Чистотата е най-добре демонстрирана чрез щедрост, давайки безплатно това, което си получил безплатно. Аз искам да излъчваш Моята свята радост там където има значение.

Не се страхувай от това, което религиозните хора казват. Те се противопоставяха на Мен и ще се противопоставят и на теб. Върви там където има нужда, където хората искат помощ и копнеят да бъдат освободени. Занеси Моята святост в каналите и гетата. Занеси Моята любов там където хората са изгубили надежда и не знаят към кой път да се обърнат.

Аз те приближавам близо до Мен за да те насърча и укрепя. Искам да познаваш нежните моменти когато Аз изразявам Моята привързаност към теб. Тогава ти ще бъдеш чувствителен за Моята любов и вярност, без значение къде те водя.

Мнозина мислят за святостта само в термини на модели за поведение. Те гледат на другите през своите духовни лупи за да видят дали всичко е морално правилно. Аз искам те да обърнат своите лупи към своите си сърца!

Святостта включва праведност, но е много повече от морално поведение. Тя включва покорство на Моето слово, отиване в Моето име при тези, които се нуждаят от Мен. Аз благославям тези, които се протягат към другите с Моята любов. Аз ги насърчавам и снабдявам изобилно за тях.

следваща глава 152. Моя свят съд