Съдържание Цялата книга на една страница

150. Провалът на дявола

Аз демонстрирах как святостта може да бъде живяна в човешко същество. Това беше забавно. Дявола мислеше, че ще улови Исус в грешка на някое място. Той се опита достатъчно усърдно в пустинята! Той мислеше, че има това, което искаше когато Го видя увиснал на кръста. Мога да чуя неговия писък от болка когато той изведнъж осъзна, че беше провален! Всички негови демонични сили бяха победени понеже Исус Ми принесе съвършена жертва, незамърсена от никакво зло.

Аз дори се наслаждавах да изпратя Исус в Хадес за да свидетелства на мъртвите. Беше добро нещо да занесе Моята святост там. Те се нуждаеха от нея. Тези са нещата, за  които много от Моите деца никога дори няма да спрат за да размишляват.