Съдържание Цялата книга на една страница

148. Бъди свят

Сега, дете Мое, имам да ти кажа нещо сериозно. Да те насърча да бъдеш свят е най-важното нещо, което правя в твоя живот. Така че Аз искам да се обърнеш от тези грехове. Ти знаеш тези, които имам предвид. Те са постоянно противоречие на живота на Исус в теб, нали? Ти знаеш, че не трябва да отстъпваш пред такива изкушения. Понякога ти чувстваш, че натиска ще бъде облекчен единствено ако отдадеш себе си.

Проблемът е, че ако веднъж отдадеш себе си, ти искаш да се отдаваш отново и отново. Toгава ти си уловен в капан. Този грях става част от теб, и ти изгубваш желанието да бъдеш освободен от него. Така че Аз трябва да ти говоря силно слово за да те върна в твоето усещане. В Моята свята любов, Аз дисциплинирам всички Мои деца за тяхно добро.

Аз съм много търпелив. Аз чакам докато ти осъзнаеш твоята нужда да бъдеш освободен от този модел на поведение и от отношенията, които не Ми харесват.

Виж, когато загубиш своя апетит за греха, ти наистина искаш да бъдеш освободен от него. Тогава Аз мога да действам. Аз съм имал много опит справяйки се с деца като теб. Аз се справям с теб в много закрит кръг защото Аз живея в теб. Аз те познавам толкова добре, дете мое. Аз знам как мислиш и действаш. Аз не живея в теб като божествен шпионин, но за да ти дам възможност да се наслаждаваш на Моя живот. 

следваща глава 149. Аз дойдох