Съдържание Цялата книга на една страница

147. Ти трябва да напреднеш

Нека да обсъдим това заедно за момент. Ти си по-любящ отколкото имаш обичай да бъдеш, нали? Преди да бъдеш новороден и да станеш част от Моето царство, ти не обичаше по начина, по който обичаш сега. Чудя се откъде е дошла тази любов!

Ти със сигурност си по-щастлив сега отколкото когато ходеше в пътищата на този свят, въпреки че понякога си разочарован от себе си когато Me пренебрегнеш. Ти си по-мирен. Ти губиш този мир когато се безпокоиш, но той е възстановен когато Ми се довериш. Ти трябва да напреднеш, дете Мое.

И много от твоите молитви са били отговорени, нали? Виж, тук действа врагът отново. Той изтъква всички молитви, които очевидно не са били отговорени. Спомни си тези, които са били. Ти имаш вяра и упование в Моето слово сега, нали? Това е голям напредък!

Разгледай твоите взаимоотношения. Аз знам, че все още ги намираш за трудни понякога. Някои хора са наистина трудни за обичане, нали? Но ти не си така осъдителен както имаш обичай да бъдеш, нито си толкова критичен. Някои хора, които обичаш сега, ти не можеше да ги обичаш преди. Това е напредък.

Всичко това е напредък в освещаващата работа на Моя Дух. Тези неща не са се случили чрез собствените ти усилия. Те са Моята работа в теб. Не си ли насърчен, дете Мое?

следваща глава 148. Бъди свят