Съдържание Цялата книга на една страница

146. Съпротиви се на лъжеца

Аз знам за какво си загрижен – това са несвятите мисли, нали? Ти мислиш, че няколко несвяти мисли ще те дисквалифицират от това да се наслаждаваш на Моята святост. Моя Дух в теб е много по-голям, по-внушителен и мощен от няколкото несвяти мисли!

Време е да бъдеш осведомен за тактиките на врага. Виж, понеже съм ти дал свят живот, няма нищо, което той може да направи за да вземе тази святост от теб. Той не може да открадне твоето новорождение или вечното ти наследство. Така че той се опитва да ти попречи да се наслаждаваш на твоя живот с Мен. Той се опитва да те измами мислейки, че не си наистина приет и че не е възможно да бъдеш свят.

Той прави това посявайки несвяти мисли в твоя ум  и насърчавайки плътски отношения. Аз съм го наблюдавал да го прави. Ти си падал от неговите тактики отново и отново, нали? Вместо да се съпротивиш на врага, ти си мислил, че ужасно си се провалил. Тогава той те обвинява в опит да се чувстваш осъден. Той внушава, че ти не си свят. Как можеш да бъдеш свят с такива мисли и отношения?

За нещастие, дете мое, ти си се съгласявал с него понякога. Но сега ти разбираш източника на тези мисли, ти можеш да застанеш срещу тях. Ти не трябва да се съгласяваш с нито една от тези лъжливи тактики.

О, Аз знам какво си мислиш. Това не са просто мислите, но желанията, които те интересуват. Аз знам, знам; но мислите дават раждане на желанията. Това е причината, поради която врагът подхранва тези мисли отново и отново. Когато мислите стават желания, ти изгубваш своята решителност да застанеш срещу тях. Тогава ти си по-склонен да се предадеш на изкушение. Накрая врагът идва отново със своите осъдителни мисли: ’Виж колко си несвят. Погледни какво направи. Едно истинско дете на Бог, осветено и призовано да бъде светия, не може да прави нещо такова. ’Не вярвай на неговите лъжи.

Слушай, скъпо мое дете. Аз имам светии по целия свят. Аз имам милиони деца, и всички те съгрешават. Те всички Ме разочароват и вършат несвяти неща. Те всички имат ясна представа за същите конфликти, които бушуват в теб. Аз не позволявам на това да ги дисквалифицира от наследството, което съм избрал да им дам. Аз трябва да уча всяко едно от тях лично да не вярват на лъжливите измами на злият, но да вярват на откровението на Моята истина.

Ако някой знае кой е свят, това съм Аз! Така че не спори с Мен повече. Ако Аз казвам, че си свят, ти си свят! Понеже ти си свят, ти си призован да бъдеш свят. Ако вярваш, че си несвят, ти със сигурност ще вършиш несвяти неща. Но ако вярваш, че си свят поради всичко, което съм направил за теб, тогава ти ще живееш живота на Исус, нали? Не съвършено. Ти все още не си достигнал състоянието на съвършенство. Има дълъг, дълъг път, който да извървиш преди да стигнеш до това състояние!