Съдържание Цялата книга на една страница

145. Съдействай Ми

Сега, скъпо Мое дете, както с толкова много неща, които правя в твоя живот, Аз се нуждая от твоето съдействие, ако ще живееш в святост. Аз съм ти дал свята природа, но ти трябва да позволиш този живот да бъде изработен чрез твоето ежедневно преживяване. Не се опитвай да бъдеш свят чрез собствените си усилия. Ти не можеш да придобиеш изпълнение на святост за ползата на другите. Не, позволи на Моя свят живот да свети чрез теб. От твоето вътрешно същество ще потекат реки на жива вода, реките на Моята святост в теб. Не е ли чудесно това?

Аз обичам да виждам плодът на Моя Дух растящ в теб. Аз се наслаждавам да виждам дарбите на Моя Дух да са използвани от теб. Всички тези дейности на Моя Дух са аспекти на Моята Святост. Плодът е свят; дарбите са святи. И двете работят в теб! Така че има повече от Моята святост светеща чрез твоя живот отколкото вероятно ти осъзнаваш!