Съдържание Цялата книга на една страница

144. Свят живот

Аз познавам твоето сърце. Там е този елемент на стремеж в теб. Ти мислиш, че ще стигнеш в небето само, ако правиш всичко правилно. Е, това не работи по този начин. Ти ще бъдеш в небето защото Аз вече съм направил правилните неща за теб. Ти можеш да се радваш в това.

Не Ме разбирай погрешно. Аз не внушавам, че няма значение какво правиш сега. Понеже ти си свят Аз искам ти да живееш свят живот.

О, ще отидем отново там. Страх! Този страх е проникнал много дълбоко в теб, нали? Всеки път когато ти казвам, че очаквам святост в твоя живот ти ставаш много уплашен. Нека да ти задам един въпрос. Кой живя свят живот, имам предвид съвършен свят живот? Правилно – Исус. Беше ли Той нещастен? Не! Помазанието на радост върху Него Го издигаше над Неговите братя. Беше ли Той уплашен, депресиран или легалистичен? Ограничаваше ли Той хората толкова много, че да избягват Неговото присъствие? Не! Само традиционалистите искаха да избягват Неговото присъствие защото те бяха доволни с формална религия. Тези, които осъзнаваха своята нужда бяха привличани от Неговата святост.

Сега ще ти кажа нещо, което ще те изненада. Аз ще изработя Моята святост в теб така че ти ще бъдеш наистина привлекателен като личност. Както с Исус, някои религиозни хора  ще се чувстват много неудобно относно твоята святост; това ще бъде предизвикателство за тях.

Аз ще те направя повече и повече като Исус, променяйки те от една степен на Неговата слава в друга. Ти ще станеш по-любящ, радостен, верен, мирен, търпелив, благ, великодушен и нежен! Ти ще бъдеш пълен с вяра и способен да изразяваш Неговата сила и власт в по-голяма мярка.

Това не е лоша идея, нали? Защо да се страхуваш от такива неща? Не искаш ли да бъдеш такъв? Ти мислиш, че това е невъзможно? Е, просто си спомни кой ти говори! Нищо не е невъзможно за Мен. Аз мога да изработя това в теб защото Аз Съм  Този Който Съм! Добри новини?

следваща глава 145. Съдействай Ми