Съдържание Цялата книга на една страница

143. Ти си свят

Спомни си какво съм направил за теб в Моята святост. Исус даде Своя свят живот за да те очисти от всичката ти не святост. Аз съм сложил Моя Дух в теб; Той е Свят. Ти имаш Святият живеещ в теб, дете мое. Ти си направен свят в Моите очи. Ти си осветен. Аз съм те очистил от твоята несвятост.

Аз те наричам Мое скъпо дете защото ти си скъп за Мен. Но Аз също мога да те нарека Мое свято дете – светия. Не е ли изключително това? Ти си светия. Това означава, че ти си някой, който е осветен, призован от Мен и отделен за Моите цели.

Когато се новороди Аз ти дадох дара на вечния живот защото те исках за Себе Си. Да бъдеш свят е да бъдеш отделен за Мен. Очевидно, ако си отделен за Мен, ти също си отделен и от греха и от господството на дявола, от страха и неправдата. Ти си отделен от всичко, което е зло и си отделен за всичко, което е добро. Не е ли чудесно това?

Защо да се страхуваш от Моята святост когато това означава, че ти си спасен и си отделен за всичко, което е добро? Не е ли лъжец дявола? Той иска да си въобразяваш, че все още принадлежиш на него, вместо на Мен. Тези, които принадлежат на Мен наследяват Моя свят живот и ще царуват с Мен тук в небето. Аз очаквам да те имам тук с Мен.

Слушай, скъпи, Аз не съм те отделил само за да те загубя някъде по пътя. Аз със сигурност ще те доведа до изпълнението на това, което съм планувал за теб. Това е насърчително, нали?

следваща глава 144. Свят живот