Съдържание Цялата книга на една страница

140. Винаги се радвай

Аз знам за какво се чудиш. Ако Аз съм Бог, който желая такава радост в Моите деца, защо те преживяват толкова много неща, които опровергават тяхната радост?
Когато Моя Син дойде и живя сред вас, Неговата радост Го издигна над всички. Но Неговия живот не беше лесен. Той беше постоянно отхвърлян и се държаха зле с Него, беше осмиван и преследван. Но Той никога не загуби Своята радост.

Аз разбирам трудностите в твоя живот. Знам напрежението, проблемите, опозицията и осмиването, което срещаш понеже вярваш в Мен. Не казах ли, че в света ще имате неприятности?

Ти започна да осъзнаваш, че ако Ме хвалиш и се радваш в Мен посред трудностите, Моята сила ще бъде освободена в ситуацията. Нещата може да не се променят моментално, но твоята перспектива със сигурност се променя, и ти започваш да осъзнаваш, че Аз съм много по-голям от проблема. Тогава ти знаеш, че Аз мога да посрещна нуждата.

Дете Мое, даването на благодарност във всички обстоятелства е истински акт на вяра. Аз обичам да виждам Моите хора ходещи чрез вяра и уповаващи Ми се.

Ти си минавал през много трудности, моменти на тъмнина и отчаяние. Ти си се страхувал и си бил побеждаван от чувство на провал. Ти си се чувствал осъден и критикуван.

Помниш ли какво съм ти казвал в такива времена? ’Радвай се!’ Понякога ти си спорил с Мен, нали? ’Аз не се чувствам радостен. Не мога да се радвам. Няма да бъде истинско, ако го направя.’ Аз ти казвам да се радваш винаги! И Моя Дух ще те насърчава да правиш това.

Радвай се в Моята щедрост. Радвай се в Мен, дете мое. Аз се радвам в теб – и в това да ти давам. Защо не се радваш в това да получаваш от Мен?

следваща глава 141. Аз Съм свят