Съдържание Цялата книга на една страница

14. Аз Съм благ с тебе

Защо си въобразяваш, че Моето докосване ще ти причини болка и ще те нарани? Аз съм благ. Искам да те докосна с Моята нежност. Аз съм загрижен за теб и се справям любящо с теб. Аз не работя в твоя живот като те наранявам, правейки по-нататъшното изцеление необходимо. Аз искам да те изцеля чрез откровението за Моята любов.

Наслаждавам се на нежните моменти с теб. Искам да си дадеш време за да Ми се наслаждаваш. Моля те не идвай нахълтвайки и излизайки от Моето присъствие в молитва, без да Ми позволяваш да ти говоря любящо на сърцето. Аз насърчавам тези, които обичам. Моята цел не е да те разруша, но да те изградя във вяра.

Аз дойдох като този, който служи. Аз дойдох да измия краката на Моите ученици. Много от Моите деца намират за трудно да Ми позволят да им служа като им измия краката. Те винаги трябва да Ми служат вместо Аз да им служа! Те не успяват да разберат, че докато не приемат от Мен, те не могат да дават на другите. Да живееш във взаимоотношение с Мен не означава, че трябва да се бориш да извършваш неща през цялото време.

Скъпо мое дете, научи се да утихваш и знай, че Аз съм Бог.

Хората си въобразяват, че Аз разчупвам твърди сърца чрез насилствени действия, осъждение и наказание. Не, Аз разчупвам твърди сърца стопявайки ги с Моята любов. Така че Аз продължавам да обичам, да обичам и да обичам, без значение какъв отговор Ми се дава.

Разбери тогава, дете мое, че няма момент във времето когато да не те обичам. Ти си ябълката в Моите очи. Ти си този в когото Аз се наслаждавам. Аз никога не мога да обичам някое от Моите деца с нещо по-малко от съвършена не променяща се любов. Аз те прегръщам в любов, който и път да е прав за тебе в това време. Ти никога не си извън Моите мисли.

следваща глава 15. Аз Съм твой Баща