Съдържание Цялата книга на една страница

139. Моите изненади

Аз не се наслаждавам във всичко, което вършиш. Понякога ти правилно очакваш да бъдеш дисциплиниран. Но в други случаи Аз те изненадвам. Вместо да те накажа, Аз ти давам и те карам да се радваш. Ти си си мислел, ’Защо трябва да се случва това? Какво съм направил за да го заслужа?’ Нищо, дете мое. Аз обичам да те изненадвам. Аз те порицавам само когато е необходимо. Аз постигам много по-добри резултати когато те благославям; ти си мотивиран да Ми се покориш когато те насърчавам. Не много хора щяха да Ме харесват, ако Аз бях само заинтересован да ги коригирам. Тези, които мислят, че Аз никога не съм задоволен имат много фалшива представа за Мен. Аз съм много различен от това, както ти добре знаеш!

Хората са изпълнени с радост когато се срещнат с Мен, когато са новородени, изпълнени с Моя Дух, изцелени или когато получат важен отговор на молитва. В такива случаи те са толкова благодарни. Това е причината, поради която Аз обичам да върша тези неща в техния живот. Аз обичам да виждам тяхната радост и да получавам благодарностите им.

следваща глава 140. Винаги се радвай