Съдържание Цялата книга на една страница

135. Истинско поклонение

Аз винаги ходя там където съм желан. Аз винаги работя, дори в ограниченията поставени върху Мен от хора. Колко разочароващо е да имам толкова много живот, и въпреки това да не мога да го споделям с множествата, които са невежи за това, което им предлагам. Аз работя в черковните системи въпреки техните проблеми и ограничения. Аз работя също и извън техните институции. Където и да са събрани Моите хора в Моето име Аз съм там посред тях. И Аз се наслаждавам във всеки, който Ме приветства.

Аз мразя това когато Моите деца са ревниви един към друг, или си въобразяват, че те са единствените, които познавам и благославям. Аз мразя това когато те говорят един срещу друг. Аз не говоря против тези, които са ограничени от религиозен традиционализъм и не се нахвърлям срещу тях. Аз ги обичам и искам да ги освободя разкривайки им истината. Аз желая да имат пълнотата на Моя живот.

Поклонението трябва да бъде в дух и истина. То не е сладко представяне на музика, но изразяването на любов в сърцата на Моите хора, което Ми доставя такова удоволствие. Аз искам да въздействам всяка област от техния живот, техните умове и решения, техните домове и взаимоотношения. Аз искам да бъда въвлечен в тяхната употреба на пари и време, в тяхната работа и почивка. Аз искам те да се наслаждават на живота изцяло, като Мене! Аз искам те да се наслаждават на живота с Мене защото Аз съм с тях. Дете мое, Аз обичам живота!

следваща глава 136. Истинска молитва