Съдържание Цялата книга на една страница

134. Не Ме ограничавай

Аз мразя когато хората се опитват да Ме направят религиозен. Те Ме ограничават в своите черковни системи и Ми казват, че трябва да работя в границите на техните служби. Обикновено Ми се отпуска един час. И тогава скъпоценно малцинство действително очаква да направя нещо! Ако някой приеме пълнотата на живота посред службата той би бил отмахнат като емоционален маниак.

Но Аз виждам сърцата на тези, които Ми се покланят, дори в такива ситуации. Аз ги обичам всички и слушам техните сърца. Така че ако някой вика към Мен в покаяние, Аз отговарям моментално. Ако някой вика в отчаяние, Аз съм там за да утеша. Ако видя искрена вяра, Аз съм готов да отговоря.

Но от Мен се очаква да посещавам толкова много отегчителни служби. Трябва да чуеш някои от проповедите, които трябва да слушам! Ако вярвах това, което се казва Аз трябваше да престана да съществувам като Богът, който съм. Но Аз упорствам и не се предавам. Аз давам пълна мярка на всички, които слагат своето упование в Мен.

Обаче, трябва да знаеш, че Аз съм ядосан на лидери, които знаят за Моя живот, но не дават възможност на Моите хора да го приемат. Някои дори ги спират и ги затрудняват да приемат. Те са отговорни пред Мен за своите действия.

Всяко събрание на Моите хора трябва да бъде изобилваща с Моя живот, преливаща с любов един към друг – общество на истинска радост. Вместо това Аз постоянно виждам компромис. Дори в някои църкви където истината е прокламирана, не й е позволено да бъде изразена. Не те ли дразни, че хората предпочитат посредственост, безжизненост и формализъм пред пълнотата на Моя живот? Не те ли опечалява това, дете мое? От какво се страхуват такива хора?

Аз не искам да съдиш другите. Занеси им Моя живот. Не бъди възпиран, ако те тръшкат своите религиозни врати в лицето ти. Аз знам какво е да се чувстваш като Мен. Аз имам много от тях тръшвани в лицето Ми ежедневно.

следваща глава 135. Истинско поклонение