Съдържание Цялата книга на една страница

133. Хвали Ме

Слушай това. Аз не харесвам тесните граници, които мнозина вярват, че са Моите ограничения. Пътя, по който Аз водя е тесен така че да избягаш от покварата на света. Но този тесен път е пълен с живот. Аз се наслаждавам във всичко добро и благородно. Тези, които ходят близо да Мен по този път ходят в пълнотата на Моя живот.

Понеже ти Ме познаваш и си приел този живот, хваление изтича от твоето сърце. Живота в теб гори с хваление и обожание. Ти не можеш да останеш тих, нали? Ти дори Ме хвалиш в трудни ситуации.

Не се чувствай, че трябва да бъдеш толкова учтив и сдържан в хвалението към Мен. Ако имаш хвалещо, радващо се, танцуващо сърце, тогава бъди свободен да изразяваш това, което е в теб. Не се безпокой за това, което мислят другите. Помни, че свободата е работата на Моя Дух!

Някои хора изпълват живота си с незначителни ограничения и водят другите в легалистично робство. Те искат от Мен да освобождавам другите когато Аз копнея да счупя робството в собствения им живот.

следваща глава 134. Не Ме ограничавай