Съдържание Цялата книга на една страница

130. Аз давам Моя живот

Скъпо Мое дете, няма значение колко много си получил от Мен, Аз все още имам толкова много, което да ти дам. Аз избухвам с живот, копнеещ да давам. Не е ли тъжно, че толкова много Ми се покланят, но не вярват, че искам да им дам нещо? Все пак това да давам Ме благославя: Аз живея за да давам Себе Си на Моите деца. Така че Аз се наслаждавам когато се обръщаш към Мен за да получиш, когато си готов да спреш твоето заето разписание, да седнеш с Мен и да приемаш. Това Ми доставя удоволствие. Това е, което искам:да ти давам и давам и давам.

Някои хора критикуват тези, които искат да приемат постоянно от Мен. Критиците са обикновено дейните, увлечени в треска от активност. Но Аз съм мъдър. Аз знам, че колкото повече давам на Моите деца от Моя изобилен живот, толкова повече този живот ще тече чрез тях към другите. Да, дете мое, това е причината, поради която искам да приемаш от Мен.

Не бъди доволен да приемаш само понякога и след това да се опитваш да продължаваш да ходиш дълго време в доброто от това благословение. Аз искам да ти давам ежедневно, няколко пъти на ден, по какъвто и начин да се нуждаеш.

Аз съм щедър по природа. Ти не трябва да Ме убеждаваш да ти дам.

следваща глава 131. Приеми Святия Дух