Съдържание Цялата книга на една страница

13. Не се страхувай от любов

Аз не харесвам всичко, което виждам в теб сега, защото Аз съм праведен; но Аз те имам в ръката Си.

Понякога Аз докосвам уязвими области в твоя живот и ти искаш да се извиеш свободен от Моята хватка, поне за малко; ти чувстваш, че натиска е твърде голям. Не много дълго след като си се отърсил от Мен, ти копнееш да бъдеш в Моите ръце отново! Липсва ти утехата, силата и мира от това да знаеш, че Моето присъствие е с теб. Бавно ти се научаваш да се подчиняваш на Мен и на Моите пътища. В началото ти Ми се подчиняваш неохотно, но по-късно се радваш да вършиш това, което искам от теб.

Има все още области в твоя живот, които ти смяташ да бъдат твои. Или не си Ми ги подчинил, или чувстваш, че Аз не се интересувам от твоята слабост и нужда.

Аз не докосвам тези части, които ти не искаш да докосна. Аз уважавам твоята свободна воля и чакам за твоята покана.

Аз съм способен да изцеля деликатните рани нанесени от другите в миналото. Моето докосване не е като тяхното докосване. Тяхното докосване те е наранило; Моето докосване ще те изцели. Довери Ми се.

Всеки път когато докосвам твоя живот ще бъде за твое добро. Дори когато те дисциплинирам, това винаги е любов. Не трябва да се защитаваш от Мен. Аз не се оттеглям от теб, но продължавам да те държа докато се отпуснеш и си готов да приемаш от Мен.

Защо си толкова напрегнат, дете мое? Защо задържаш от Мен това, което е Мое? Аз те обичам, всяка част от теб. Аз не обичам някакъв образ, който би трябвало да бъдеш, но обичам теб; личността, която в действителност си, с всички твои дефекти и недостатъци.

Уверявам те в Моята любов. Нищо не е скрито от Моето зрение. Аз чакам докато Ми позволиш да докосна тези уязвими области в теб, от които ти си Ме изключил.

следваща глава 14. Аз Съм благ с тебе