Съдържание Цялата книга на една страница

127. Подчини се радостно

Ето друго нещо, което трябва да разбереш. Аз искам да се наслаждаваш да вършиш Моята воля, дори когато това не е, което ти искаш. Не изглежда ли това противоречие? Такова е. Не мислиш ли, че би било по-лесно да Ми се подчиниш отначало? Това ще те предпази от товар от мъка, тревога и конфликт. Само предлагам, дете мое! Бих желал да те предпазя от тези вътрешни конфликти в бъдещето.

Аз просто те познавам твърде добре, и знам, че ще има по-нататъшни времена на конфликт. Но Аз съм насърчен от факта, че ти се учиш чрез опитност. Мирът е много по-добър от конфликта, нали? Искам Моят мир да пази твоето сърце и ум в познаването на Моята любов към теб.

Аз винаги упражнявам Моето Господство в любов. Каквото и да заповядвам, Аз го искам от теб в любов; Аз искам да отговаряш в любов. Ти се страхуваш, че Аз искам нещо от теб отвъд твоите способности. Ти се страхуваш да се приближиш твърде близо до Мен понеже те е страх, че можеш да загубиш свободата да правиш това, което искаш. Но Аз съм отпечатвал в теб много пъти, че никога няма да попреча на твоята свободна воля, без значение колко близо се приближаваш до Мен или колко добре Ме познаваш. Аз ще работя само с твоето съдействие. Ако искането ти изглежда голямо понякога, това е само защото знам, че си достигнал мястото където можеш да отговориш на тези искания.

Аз не искам неща от Моите деца, които са отвъд тяхната способност. Аз вземам под внимание това, че правя Моята свръхестествена сила на тяхно разположение. Аз никога няма да смая Моите деца поставяйки ги в ситуации където те са уловени с капан, и нямат възможност да вършат това, което казвам.

Ако се съгласиш да ходиш в Моите пътища ти няма да се страхуваш от Моята власт. Ти ще се радваш да вършиш Моята воля, упражнявайки Моята власт в твоя живот и служение, говорейки, молейки се и действайки в Моето име.

Ти ще можеш да говориш с Моята власт на планините от нужди и ще ги виждаш да се преместват, да говориш на болните и да ги виждаш да се изцеляват. Ти ще говориш думи на прощение на тези, които са били поробени от вина. Хората ще виждат това, което правиш и ще чуват това, което казваш и ще знаят, че Аз съм Твоя Господ.