Съдържание Цялата книга на една страница

126. Моята власт в твоя живот

Скъпо мое дете, когато се подчиниш на Моето Господство ти си един ефективен свидетел и плодоносен член на тялото. Аз мога да те използвам да изразяваш Моя живот. Ти можеш да говориш и да действаш с Моята власт.

Така че, дете мое, осъзнай Моята власт в твоя живот. Това не е да се казва, ’Господи, Господи’. Някои Ме наричат ‘Господ’, но не влизат в Моето царство защото не вършат това, което казвам. Да се подчиниш на Моята власт е да се подчиниш на Моето слово и на Моята воля.

Тихо, любящо, но с голяма решителност, Аз установявам Моята власт в твоя живот. Ти сега си в средата на този процес. Ти Ме осъзнаваш като твой Господ, но все още има области, в които не успяваш да се подчиниш на Моята власт.

В някои случаи ти не искаш да Ми се подчиниш, нали? Това излага на опасност цялата цел, която изработвам в твоя живот. Вместо това Аз променям твоето сърце, пречиствам твоите желания и те довеждам повече в съответствие с Моята воля и авторитет.

Понякога Аз трябва да ти говоря по даден въпрос няколко пъти защото ти не обръщаш внимание на това, което казвам. Скъпо мое дете, това е доказателство за факта, че ти все още имаш да извървиш път за да достигнеш до разбирането на Моята власт.

Нямаше ли да бъде чудесно, ако трябваше да ти говоря само веднъж и ти мигновено да действаш според Моето слово? Ти Ми причиняваш удоволствие в случаите когато това се случва. Това развълнува сърцето Ми.

Аз те чакам за да работя през многото желания и страхове преди да си готов да приемеш Моята воля. Има времена на конфликт когато ти претегляш едно нещо срещу друго. Ще се покориш ли или няма да се покориш? Е,  дете мое, искам да знаеш, че Аз никога не се предавам. Аз продължавам любящо, нежно, но твърдо да внушавам в теб това, което желая докато дойдеш до пълно приемане на Моята воля.

Понякога ти мислиш, че знаеш по-добре от Мен! Но нещата работят за най-доброто само когато ти щастливо се подчиниш на Моята власт. Не е много удобно да се сражаваш срещу Мен, нали?

следваща глава 127. Подчини се радостно