Съдържание Цялата книга на една страница

125. Моята власт в Исус

Моята власт се вижда в Исус. Той демонстрира Моето Господство в начина, по който говори и в делата, които извърши. Той даваше заповед и вълните Му се покоряваха, демоните бяха изгонвани от хората, болните бяха изцелявани. Дори мъртвите бяха възкресявани.

В същото време Той разпознаваше Моята власт над Него. Той се подчиняваше на Моята небесна воля, говорейки само това, което Му давах да говори, вършейки само това, което Ме виждаше да върша, покорявайки Ми се дори до смърт. Той упражняваше Моята власт съвършено защото се подчиняваше на Моята власт съвършено.

Това би се случило в Моята Църква днес, ако хората бяха готови да се подчинят на Моя авторитет по същия начин. Но понеже има толкова много непокорство, често има малко духовна власт или доказателство за Моето Господство.

Аз не мога да бъда глава на бунт, грях или непокорство. Аз очевидно не съм Господ в живота на някой, който работи по собствените си начини вместо да се подчини на Моите, без значение колко пъти ходи на църква или се моли. Където има истинско подчинение на Моята власт, там Моята църква изглежда силна и здрава. Моят Дух може да работи мощно чрез Моите хора за да освобождава други.