Съдържание Цялата книга на една страница

124. Моите критици

Моите критици искат да действам по-бързо за да изкореня страданието и нуждата причинени от човешката поквара. Какво лицемерие,  защото самите тези критици не искат да осъзнаят Моята власт в техния живот. Те не искат да съдя техните сърца и дела, но не искат да се покайват за техните грехове. Те не искат да доведат своя живот в съответствие с Моята воля или покорство на Моето Господство.

Има такова страдание, несправедливост и корупция в света защото толкова много отхвърлят Моя суверенитет.

Някои посочват към отчаяното лошо положение на бедните, владеейки техните богатства докато те правят същото, наслаждавайки се на своя удобен начин на живот. Други посочват към моралната поквара докато се наслаждават на собствените си грехове. Те говорят срещу корупцията въпреки че собствените им дела не са според Моя ред. Те се оплакват от множеството болести, и въпреки това служат на този, който носи болестите, страданията и опустошението в живота на хората.

Те се оплакват от начина, по който са управлявани, но не искат да бъдат управлявани от Мен. Те не вярват на Моето слово и нито пък Ми се покоряват. Те Ме критикуват в напразен опит да оправдаят своето непокорство, неверие и бунт срещу Моята власт.

В Моята Църква мнозина осъзнават Моята власт само повърхностно. В резултат, Тялото на Христос не е ефективния инструмент в света, който трябва да бъде. Те Ме наричат ‘Господ’ без да Ми позволяват да бъда Господ в техния живот.

Ако всички, които принадлежат към дадена църква истински подчинят своя живот на Моето Господство, няма да има деления. Хората няма да воюват един с друг за власт; те няма да се карат, да бъдат гневни или ревниви един към друг. Вместо това те ще излъчват живота на Исус по-пълно и ефективно.

следваща глава 125. Моята власт в Исус