Съдържание Цялата книга на една страница

123. Моята власт

Аз имам абсолютна власт над цялото творение, над цялата вселена. Аз имам власт в небето. Аз имам власт над дявола; на него му е позволено да върши само това, което Аз позволявам в изпитването на човешките сърца.

Аз имам пълна власт над нациите. Аз съм способен да издигам и да свалям правителства. Аз мога дори да довеждам нации в съществуване и да ги правя да преминават.

Аз имам власт над Моята Църква и Аз имам власт над теб като едно от Моите деца.

Скъпо мое дете, правилно е да почиташ Моето Господство, да бъдеш в страхопочитание от Моето величие и слава, но не се страхувай от Мен. Защото въпреки че притежавам цялата власт, Моята цел не е да събарям Моите деца. Виж как те насърчавам.

Някои хора мислят, че Аз не се справям много добре с упражняването на Моята власт. Те посочват към конфликтите сред нациите, към корупцията в правителствата, към неефективността на Моята църква и към провала на някои от Моите деца. Те Ме осъждат и Ме обвиняват за тези неща, казвайки, че ако Аз съм Господ, Аз ще свърша по-добра работа от Моята позиция!

Някои лидери управляват добре; други угнетяват чрез тяхната гордост или корупция. Все пак посред всичко това Аз работя чувайки сърдечните викове на Моите деца, установявайки праведност чрез тези, които ме обичат. Докато хората Ме обвиняват, Аз работя в ситуацията, променяйки неща!

следваща глава 124. Моите критици