Съдържание Цялата книга на една страница

122. Това е мъдрост

Скъпо Мое дете, мъдро е не само да слушаш писанията, но да ги вярваш и да ги живееш, и да постъпваш така както казвам. Вярвай Ми когато ти говоря, казвайки, че ти си прекрасен в Моите очи, несравнимо скъпоценен. Вярвай Ми когато ти казвам, че ти си ябълката на Моето око, че Аз съм те изкупил, призовал и спасил.

Аз не съм строг Баща, който стои на разстояние, давайки мъдър съвет. Аз съм твоя любящ Баща, който се приближава близо до теб, прегръщайки те в любов. Ходи с Мен в Моите пътища на мъдрост. Бъди мъдър както Аз съм мъдър. Отбягвай глупостта на греха и ще се радваш с велика радост.

Моята мъдрост води към мир и е изразена в праведност, святост, честност, истина, любов и сила. Можеш ли да видиш как всички тези неща са свързани?

Страхът от Мен е началото на мъдростта. Ти си в страхопочитание от това кой съм Аз, така че отбягвай всяка форма на злото и всичко, което е противоположно на Моето слово. Ти можеш да имаш мъдрост отвъд твоите години поради начина, по който Моя Дух тече чрез теб. Не презирай преживяването, защото въпреки че мъдростта идва като дар от Мен, ти се учиш как да упражняваш тази мъдрост чрез преживяване. Мъдростта те предпазва от злото. Тя също насърчава смирението. Глупостта е арогантност; Исус беше и мъдър и смирен.

Точно както Моя Дух почиваше върху Исус, по същия начин Моя Дух на мъдрост почива върху теб. Ето защо ти се чувстваш неудобно, ако стъпиш извън Моите цели. Помниш ли, че в Своето смирение, Исус растеше в мъдрост? Това е, което се случва с теб. Ти можеш само да седиш в Моите нозе и да слушаш и да се учиш от Мен защото Моя Дух на мъдрост оперира в теб, носейки откровение. Това е много различно от светската мъдрост, която преминава; Моята мъдрост трае вечно.

Не мисли, че Моята мъдрост е недостижима за теб. Ти ще имаш достатъчно мъдрост във всяка ситуация. Това е време, в което наистина да Ми благодариш, дете мое, че съм ти дал мъдрост. Ти имаш Моята мъдрост и можеш да постъпваш мъдро във всяка ситуация.

следваща глава 123. Моята власт