Съдържание Цялата книга на една страница

119. Довери Ми се

Аз съм верен на Себе Си. Аз съм верен на Моето слово. Аз съм верен на кръвта на Моя Син. И Аз съм верен на теб, мое възлюбено дете. Колкото повече слагаш твоето доверие в Мен, толкова повече ще преживяваш Моята вярност. Радвай се в това.

Колкото повече се доверяваш на Моето слово, толкова повече ще виждаш Моето слово изпълнено в твоя живот. Колкото повече се доверяваш работата на кръста, толкова повече ще живееш в свобода от вина, срам, скръб, болест, страх и неуспех. Присъствието на Моя Дух в теб е Моята гаранция, че наистина ще ти дам всичко, което съм обещал. Печата на Моя Дух върху теб означава, че Аз вече съм те купил и е гаранция, че ще те взема при Себе си.

Колкото повече се доверяваш на Моята любов към теб, толкова повече ще се наслаждаваш на живота и ще познаваш победата в непоносимите обстоятелства.

Аз съм обещал да завърша добрата работа, която съм започнал в теб. Аз няма да те оставя полу осветен! Ти ще бъдеш подготвен за небето поради всичко, което съм направил в теб и за теб. Така че радвай се!

следваща глава 120. Аз Съм мъдрост