Съдържание Цялата книга на една страница

116. Ти искаш да бъдеш верен

Скъпо Мое дете, знам, че един от най-дълбоките ти страхове е, че ще се окажеш неверен към Мен. Но ако продължиш да уповаваш на Мен, това няма да се случи. Виж, тези,които уповават на Моето слово те се покоряват на Моето слово. Верността се изразява в покорство. Недей само да вярваш на обещанията, но обърни внимание и на заповедите. Прославяй Ме във всеки аспект на твоя живот.

Врагът се опитва да те убеди, че ти искаш да бъдеш неверен. Не го слушай, дори когато упорства със своите обвинения. Не считай, че трябва да изпълниш тези лъжливи мисли, или да бъдеш измамен мислейки, че това е твоята съдба.

Това са гибелни лъжи. Те са уловили много от Моите деца, причинявайки да бъдат въвлечени ненужно в грях. Не слушай такива обвинения. Аз съм поставил в твоето сърце желание да Ми угаждаш във всичко. Твоите грешки и неуспехи не се равняват на упорит грях, който идва от бунтовно сърце. Ти искаш да бъдеш верен, нали? Кой сложи това желание в твоето сърце? Аз. Така че Аз ще осигуря то да бъде изпълнено защото ти си решил да ходиш в Моите пътища.

Да, дете Мое, Аз се нуждая от твоето съдействие. Аз знам, че ще имам това защото ти наистина искаш да Ми угодиш. Ти ще можеш да устоиш на всяка буря и трудност. Нищо няма да причини твоята къща да падне. Почитай Моето слово по всяко време. Тези, които построяват своята къща на канарата са тези, които слушат Моето слово и го вършат.

Аз съм твоя Канара. Аз обичам да те поддържам, без значение каква е ситуацията. Аз съм като здрава основа, която не може да бъде преместена. Аз не съм мъничък камък, но основна скала на твоя живот. Аз съм твоя верен Баща, който те обича и се грижи за теб. Аз съм твоя Снабдител и твоя Изцелител; няма да имаш нужда от нищо, нито пък ще бъдеш победен. Аз съм Всемогъщият. Нищо не е невъзможно за Мен.

следваща глава 117. Вярваш ли?