Съдържание Цялата книга на една страница

115. Аз Съм верен

Аз не трябва да обяснявам Моите действия или да оправдавам Себе Си пред хората. Аз съм праведен, така че Аз винаги действам праведно. Аз съм любов, следователно Аз винаги действам в любов. Аз съм верен и винаги действам вярно.

Скъпо мое дете, ти трябва да разбереш, че Аз никога не отричам Себе Си. Аз никога няма да действам противно на Моята природа. Аз разкривам Себе Си в това, което правя.

Аз винаги съм бил верен към теб, дори когато ти си бил неверен. Аз съм бил напълно благонадежден и сигурен. Аз съм бил с теб винаги, обичайки те през всички кризи, бдейки над тебе с нежна грижа, дори когато ти си решавал да преследваш собствения си курс, а не Моя. Виждал съм твоето нетърпение когато не съм отговарял на молитва по начина, по който ти си искал; и след това по-късно Аз съм виждал твоето облекчение, че не съм ти отговорил по този начин.

Хората съдят за Мен чрез провала на Моите деца. Но Аз никога не съм отговорен за техния грях. Аз съм отговорен за тяхното помилване, прощение и възстановяване.

Ако бях непостоянен както някои хора си въобразяват, това щеше да бъде луд свят. Нямаше да има никакъв ред, само хаос. Но Аз не само създадох чрез Моето слово: Аз поддържам творението чрез Моето слово. Ако бях неверен на това, което съм казал, цялата вселена щеше да отиде в объркване и хаос.

Причината, поради която има толкова много безредие в света днес е защото мнозина слушат лъжите и измамите на врагът, поставяйки себе си под неговия контрол. Той мами: Аз съм верен. Така че Аз мога наистина да кажа, че небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. Аз ги наблюдавам за да съм сигурен, че ще се изпълнят.