Съдържание Цялата книга на една страница

112. Човекът с гърбицата

Имало един човек, който носил тежък товар за много години. Той се чувствал натежал от своите проблеми. Те били като голям вързоп на гърба му. Толкова голяма била тежестта, че товара му причинил гърбица.

Един ден товара му бил отмахнат. Той се радвал, че тежестта била вдигната от гърба му. Той знаел, че бил освободен от нея. Той знаел, че само Господ може да вдигне този товар от него. Но все още той бил прегърбен.

Господ му проговорил: ’Изправи се, сине.’ Човекът чул тези думи, но отговорил в сърцето си, ’Аз не мога да се изправя. Аз ще имам тази гърбица през останалата част от моя живот поради товара, който носих толкова дълго.’

следваща глава 113. Храни се с истината