Съдържание Цялата книга на една страница

11. Аз те обичам, защото те обичам

Моята любов към теб не зависи от твоята изпълнителност или постижения. Аз те обичам, защото те обичам. Аз съм те призовал и избрал. Ти си се страхувал да дойдеш по-близо до Мен поради твоето чувство за недостатъчност; но Аз желая да се приближиш до Мен. Аз те харесвам.

Ти често си  мислил, че това е Моя божествена работа да те обичам защото съм Бог. Но ти си се съмнявал, че Аз наистина те харесвам. Ти виждаш толкова много неща относно себе си, които не харесваш, неща, които знаеш, че не са Моята воля за теб. Ако ти не се харесваш поради тези неща, ти трябва да заключиш, че Аз също не те харесвам! Аз не харесвам твоя грях, което е причина да се чувстваш неудобно когато Ме наскърбиш. Но Аз не те обичам само когато си добър. Аз не те обичам само в дните, в които се покоряваш. Аз те обичам защото те обичам; и Аз харесвам това, което правя в твоя живот.

Аз искам да донеса промени, които те освобождават от нещата, които не харесваш в себе си. Аз искам да видя покаяние, което води до прошка и освобождение от твоята вина. Аз харесвам когато ставаш по-малко религиозен и повече любящ. Аз те харесвам, дете мое. Наистина те харесвам.