Съдържание Цялата книга на една страница

109. Истината работи

Можеш ли да видиш, че истината работи? Наскърбява Ме да виждам някои да подбират и да избират когато четат Моето слово. Те ще вярват това, но не и онова. Те ще приемат това, но не и онова. Те ще правят това, но не и онова. Те седят в съдене на истината, често в свръхестествените измерения на Моето слово. Те забравят, че Аз съм свръхестествен и се опитват да Ме следват уповавайки се на своя естествен разум и способности, и после се чудят защо се спъват. Те не уповават на това, което казвам, и после се опитват да извинят себе си за своето неверие.

Те внушават, че Моите думи може да не са благонадеждни, че Аз съм неспособен за осигуряване и че истината се съдържа само в писанието. За две хиляди години на интелектуално постижение, прогресирали ли са хората отвъд духовната истина? През този период, изгубил ли съм някои от Моите способности или динамична сила, че повече да не искам да обичам Моите деца като ги изцелявам и извършвам чудеса? Променили ли са се Моите цели?

Аз съм направил ясно това, че Моята истина никога не се променя; небето и земята ще преминат, но Моето слово няма да премине.

Какво трябва да направя с такова невярващо и извратено поколение? Какво мога да направя, освен търпеливо да чакам Моя благоприятен момент, и да благословя всички онези, които се държат за истината на Моето слово с честни и добри сърца?

Все пак, добре е, че ти Ми вярваш, дете мое. Да вярваш, че Аз съм истината означава да вярваш, че Аз казвам истина. Ти си се научил кой е прав когато твоя разсъдък и Моето слово се сблъскат!

През годините Аз търпеливо съм променял твоя ум по много въпроси – не насилвайки те, но представяйки ти истината отново и отново.

Ти си открил някои от Моите обещания трудни за приемане защото си продължавал да гледаш на твоите опитности, които изглеждат да противоречат на това, което Аз казвам. Ако вместо това ти гледаш на моите обещания, твоите обстоятелства ще се променят.

Не падай в капана на това да вярваш обещания без да приемаш условията, които вървят с тях. Това е грешка, която мнозина правят. Слушай внимателно всичко, което ти казвам.  Помни кой говори. Аз не съм просто човек; Аз съм твоя Господ и твоя Бог. Когато Аз говоря това е с целият Ми божествен авторитет. Това не означава, че някои неща са повече истина от други. Истината е истина. Дали се обръщам към първостепенни ситуации или давам откровение за детайли, всичко, което казвам е истина.

следваща глава 110. Не съди Моето Слово