Съдържание Цялата книга на една страница

108. Аз Съм истината

Скъпо Мое дете, Аз съм Истината. Да, истината е личност, а не поставяне на идеи! Аз не съм като врагът, който мами, или като хората, които са неблагонадеждни. Аз съм светлина и в Мене няма никаква тъмнина. Аз нямам нужда да лъжа защото не се срамувам от никое от Моите действия.

Аз дойдох на света като словото, Исус. Той дойде пълен с благодат и истина. Той изразяваше Моята истина във всичко, което казваше и правеше. Той изобличаваше делата на измамника. Той разчупи влиянието на духовната тъмнина над живота на хората. Той говореше думи на истина, които освобождаваха хората – от минали робства, от хватката на злото, от греха и отчаянието, от болестта и нуждата. Той ги освобождаваше за да обичат и да служат по начини, които Ме удоволстват.

Грехът е измамен. Когато съгрешаваш, дете мое, ти се чувстваш неудобно в Моето присъствие, или искаш да Ме избегнеш напълно. Ти се надяваш, че твоя грях няма да бъде изобличен. Но когато ходиш в истината, ти нямаш нищо, което да криеш от Мен или от някой друг. Ти преживяваш свободата, която съм предназначил за Моите деца.

Понякога Аз трябва да те изправя пред истината за това кой съм Аз, за Моите изисквания в твоя живот, или за това, което си направил. Не бъди изненадан или обезсърчен от това. Това е Моя начин да те доведа до свобода.

следваща глава 109. Истината работи