Съдържание Цялата книга на една страница

107. Не под гняв

Аз ти се радвам защото ти Ми оставаш верен. Аз се удоволствам в теб и ти се наслаждавам. Ти копнееш за Мен, нали: да Ме познаваш по-добре, да бъдеш по-близо до Мен, да бъдеш използван ефективно от Мен?

Дявола се опитва да те насърчи да вярваш, че Аз не се удоволствам в теб, че ти си разочарование за Мен. Но не виждаш ли сега, дете мое, че Моето разочарование лежи някъде другаде. Аз не съм разочарован от теб, но от тези, които отхвърлят Моят Син. Те са обекта на Моя гняв, не ти.

Благодаря ти, че Ме прие. Благодаря ти, че Ме обичаш. Благодаря ти, че Ме следваш. Ти ще получиш своята заслужена награда. Благодаря ти, Мое прескъпо дете.

следваща глава 108. Аз Съм истината