Съдържание Цялата книга на една страница

106. Тесният път

Тези, които Ме съдят не познават Моите пътища, нито разбират Моята любов. Те не могат да видят тежестта в Моето сърце, или гнева, който чувствам към авторите на злото, които причиняват смърт и разрушение за Моите хора. Нямам ли право да покажа ярост и сила срещу тези, които са готови за разрушение?

Аз имам Своите свидетели във всяка нация. Където има преследване Моите хора преуспяват и Моето Царство се разширява. Преследването насърчава хората да бъдат повече зависими от Мен.

Наистина ли са необходими мъчениците? Да! Мъченическата кръв никога не се пролива напразно. За тяхната кръв ще бъде отмъстено в определено време. Тези, които се противопоставят на Моите хора се противопоставят на Мен. Не знаеш ли Моята тежест на сърцето за тези, които Ме отхвърлят?

Тези, които Ме познават са толкова заинтересовани за положението на другите, че използват всяка възможност да говорят за Моето спасение. Те са посветили живота си на каузата на Моето Царство.

Религиозните хора се предполага да бъдат просветени, нали, дете мое? Въпреки това много от тях избират да вярват това, което те искат, вместо Моето слово. О, дете мое, не осъзнаваш ли колко срамно е за някой да изповядва името на Исус и въпреки това да седи с авторите на злото? Те създават свой собствен път да Ме следват защото не харесват истинския път. Те изповядват името на Исус, и въпреки това избират широкия път, който води към разрушение вместо тесния път, който води към живот.

следваща глава 107. Не под гняв