Съдържание Цялата книга на една страница

105. Хора от собственото им осъждение

Разгледай управителите на народите. Много от тях са по-загрижени за власт отколкото за благополучието на техните хора. Те са по-загрижени за собствените си царства отколкото за Моето небесно Царство. Повечето са малко или никак загрижени за Мен. Какво трябва да направя с тях когато избягват възможността да благославят Моите хора и вместо това работят за собственото си благополучие? Какво да кажем за обикновените хора? Те просто невежи и заслепени ли са? Избрани ли са за да служат на тези, които предлагат световни богатства, позиция и щастие?

Аз предлагам всичките богатства и ресурси на Моето Царство. Аз предлагам истинска радост. Някои вкусват Моите богатства, но после виждат цената на ученичеството. Тогава се обръщат към собствените си пътища и Ме отричат. Аз съм особено наскърбен от тях. Аз копнея за тяхното обръщане. Мнозина могат да се върнат обратно, но някои са загубени завинаги. Каква скръб Ми причинява това, че хората виждат светлината и въпреки това избират тъмнината. Ето защо Аз ти казвам, дете мое, ходи в светлината като дете на светлината.

Моите хора могат да избират благословение или проклятие, живот или смърт. Разбира се, Аз искам те да изберат благословението и живота защото ги обичам. Но изборът е техен.

Мнозина не разбират съдът. Те си въобразяват, че Аз седя на трон и вземам решения като какво ще правя с всеки човек когато умре. Аз не трябва да правя никакви такива решения. Хората вече са направили собствените си решения, нали? Те срещат неизбежните последствия от своите решения.

Всеки човек ще получи справедливата награда за това, което е правил. Тези които са избрали пътя на спасението със сигурност ще бъдат спасени; но тези, които са отрекли Исус като единствения път за спасение ще бъдат неизбежно изгубени.

следваща глава 106. Тесният път