Съдържание Цялата книга на една страница

102. Съдене на другите

Скъпо мое дете, Аз сам решавам на кого да покажа милост. Мнозина са смутени, чудейки се защо някои са спасени.

Аз не съдя според външния изглед, но според сърцето. Дори когато хората се бунтуват срещу Мен, Аз мога да видя какво ще се случи с тях когато се обърнат към Мен. Аз не се протягам към тези, които изглеждат добри хора. Аз се протягам към изгубените, забравените, тези, които са в бедствено положение, бедните, и тези, които са ограничени от греха и ходят в духовна тъмнина. Аз ще отида навсякъде за да спася тези, които ще бъдат спасени.

Измамата е главният враг на истината. Хората си въобразяват, че са прави, но в действителност вярват в лъжа. Сатана е бащата на лъжите, лъжец от началото. Тези, които отричат истината на Исус имат дявола за свой баща. Исус ясно обясни това. Но те са приети от Мен когато се обърнат към Мен, молейки се за прощение и предавайки живота си на Мен.

Никой не може да бъде спасен в своите грехове, но само от тях.

Какво става с тези, които никога не са чували за Исус и не разбират евангелието? Аз ще дам на всеки Моята справедливост. Аз никога не се справям с някого несправедливо. Не е за теб да знаеш какво ще стане с тях. Ти не трябва да съдиш за никого.

Не търси да разбираш неща, които са твърде тежки за теб. Аз ти давам знание и откровение, но има някои неща, които не са за теб да ги знаеш. Твоята вечна съдба е сигурна, но Аз никога няма да ти дам знание, което да те направи съдия на другите. Аз няма да те направя Бог. Дори Исус в Своята човешка природа не дойде да съди. Защо тогава ти трябва да бъдеш съдия? Не е ли по-добре да оставиш целия съд на Мен? Приемането на Моя живот не те прави съдия на всички други, но по-скоро слуга на всички. Стреми се да живееш в Моята любов и да се протягаш с Моята истина. Това е всичко, което желая, скъпи мой.

следваща глава 103. Простеният