Съдържание Цялата книга на една страница

100. Моите заветни хора

Какво да кажем за юдеите, дете мое? Аз съм техен Бог. Това беше за тях, че Аз дойдох със спасение. Те имаха възможността да бъдат Мои инструменти на спасение за света, и за поколението, което беше по това време. За това чрез юдеите Аз занесох моето евангелие за първи път до нациите. Но покорството на неколцина в едно поколение не спасява всички в друго поколение.

Отхвърлянето на Моя Син Ми причини голяма скръб, защото тези са заветните хора, с които Аз се задължих във вярност и любов. Да, дете мое, Аз наистина обичам Моите юдеи. Но никой не се спасява чрез закона или чрез някаква собствена праведност. Само чрез вяра човек може да намери приемане в Моите очи и да получи Моя дар на вечен живот. Това е истина еднакво и за юдеи и за езичници.

Ти, дете мое, си наследник на обещанията и на Стария и на Новия Завет.  Защото си поставил вярата си в Исус.

Моли се за Моите хора – юдеите. Аз съм обещал, че когато езическите нации се съберат в Моето Царство тогава Моя Дух ще се движи сред тях и те ще приемат Исус като техен Месия. Аз се радвам на всеки един, който вече Го осъзнава като такъв.

Аз мога да видя времето когато ще има славно движение на покаяние и множества тогава ще приемат Исус като Христос. Моето евангелие ще бъде проповядвано по всички нации преди да дойда отново. Ще има суверенно движение на Моя Дух сред всички хора и на всяка земя. Аз мога да видя края от началото, и Аз мога да видя жетвата на юдейски души, която ще бъде пожъната преди края на времето. Аз съм този, който спазва Своето слово.

следваща глава 101. Синът и Аз Сме едно