Съдържание Цялата книга на една страница

10. Загубеното дете

Едно дете седи обляно в сълзи посред тълпата. Тя се е загубила, отделила се е от родителите си. Някои минават отсреща незаинтересовани. Детето не им принадлежи така че те игнорират проблема.

Тогава някой се изправя пред детето, взема я на ръце и се опитва да я утеши. Отначало детето не отговаря защото това не е нейната майка или баща. Тя не отговаря на въпросите, но продължава да ридае неконтролируемо.

Тогава от тълпата се появява една обезпокоена майка, която обгръща детето с ръцете си. Ридаенето преминава във викове на облекчение от майката и от детето. Тя я вдига, прегръща я близо, уверява я, успокоява я.

Скъпо мое дете, чувствал ли си се някога загубен в тълпата? Другите могат да се опитват да те успокоят, но Аз съм единственият, който мога да те вдигна и да посрещна твоята нужда.