Съдържание Цялата книга на една страница

1. Аз имам личност

Скъпо мое дете, Аз сътворих небето и земята. Мнозина се чудят как творението е дошло в съществувание. За Мен това беше просто нещо. Аз говорих. Това е всичко, което трябваше да направя. Каквото и да изговоря идва в съществувание; то се случва. Можеш ли да си представиш творческата сила и енергия на Моите думи?

Все пак Аз не съм човек; Аз съм Дух. Хората мислят за духовните сили като сили, които нямат личност, като вятърът. Аз съм всемогъщ, мощен Дух, който има личност.

Моята сила е използвана единствено по отношение на Моя характер. Аз съм любов и Аз имам силата да създавам. Постави двете неща заедно, и ще видиш, че Аз създавам в любов. Ти трябва да разбереш, че няма други творчески сили. Аз съм единственият Творец. Това е друг начин да се каже, че Аз съм единственият Бог. Хората винаги се опитват да си представят на какво приличам и имат всякакви видове погрешни идеи. Те са създали богове според собственото си разбиране. Несъмнено това е фалшиво и показва колко важно е да Ме познаваш, единствения истински Бог.

През вековете Аз съм говорил на мъже и жени за да им покажа какъв съм наистина, и това е причината поради която ти говоря сега.

Тази земя  е само много малко част от това, което съм направил. Но Аз обичам тази планета и всичко, което съм направил да живее по нея, включително и теб. В началото нямаше живот на земята, така че Аз започнах да внасям форма и ред. Ако погледнеш творението, ти ще видиш колко е подредено, колко внимателно съм планувал и направил нещата.

Не искам да се спирам подробно в детайлите за растенията и животните защото искам да се съсредоточа върху теб. Да, Аз те направих. Ти си само един от милиони, зная. Въпреки това понеже съм създал всичко в любов, Аз те създадох в любов. Ти може и да не разбираш какво означава това, но ще разбереш.

Словото, което излиза от Моите уста има личност. Това слово може да отрази всичко, което съм. То отразява Моята любов, Моя живот, Моята радост, Моята сила, Моята воля – всичко относно Мен. Няма нищо относно Мен, което да не може да бъде отразено чрез Моето слово.

Защо това е толкова важно за теб да го разбереш? Защото дойде ден когато личността на Моето слово взе човешка форма. Това слово, Моето творческо слово, стана човек и живя сред другите хора.

Знаеш ли какво означава това? Това означава, че въпреки че Аз създадох цялата вселена, Аз реших да стана човек за кратък период от време. Аз имах много добри причини да направя това, както ще видиш.

През това време, Аз не престанах да бъда Бог. Не, никога няма да има време когато Аз да не съществувам. Аз продължих в пълната индивидуалност на Моя духовен живот и сила; но словото чрез което творих стана човек за да може всеки да чуе Моя глас ясно. Да, Аз желая да говоря на всеки, да покажа на мъжете и жените какъв съм в действителност. Аз желая те да разберат защо съм ги създал, какво в техния живот Ме радва и какво Ме наскърбява.

Тези, които Ме радват са наистина щастливи. Но тези, които не Ме зачитат не могат да преживеят истинско задоволяване в техния живот. Те стават разочаровани и уплашени.

следваща глава 2. В Моя образ