Съдържание Цялата книга на една страница

Приложение за Библейски споменавания

1. Аз имам личност – Битие 1:3; Псалм 29:3-9; Псалм 33:6-9; Еремия 23:29; Исая 44:24; Йоан 1:1-4; 8:30

2. В Моя образ – Второзаконие32:6б; Битие1:26-27

3. Никаква случайност – Матей 22:36-40; Псалм 138:8; Римляни 8:28

4. Създаден в любов – Римляни 8:15; Ефесяни 1:4; Псалм 139:13-14; Псалм 121:8

5. Моя план за теб – Ефесяни 1:4-5, 13-14; 2 Коринтяни 3:18; Ефесяни 2:8-9; Тит 3:5

6. Моя път на спасение – Откровение 22:13; Галатяни 1:3-5; Колосяни 1:13; Деяния 4:12

7. Аз се грижа за теб – Йоан 1:10-11; Исая 53

8. Ти си спасен – Исая 43:11; 1 Йоан 1:9; Ефесяни 1:3

9. Позволи Ми да те Обичам – Матей 11:29; Ефесяни 2:8; Еремия 33:6б; 1 Йоан 4:19; Псалм 62:1; Исая 30:15

10. Загубеното дете

11. Аз те обичам, защото те обичам – Еремия 31:1; Филипяни 1:6

12. Аз те обичам повече отколкото ти обичаш себе си – 1 Йоан 3:1; 1 Йоан 4:16; Исая 53:5; Исая 49:15

13. Не се страхувай от любов – Лука 6:19; Евреи 12:9-10; Евреи 4:13

14. Аз Съм благ с тебе – Матей 11:29; Исая 50:5; Лука22:27; Йоан 13:1-17; Псалм 46:10

15. Аз Съм твой Баща – Римляни 8:14-15; Ефесяни 1:7-8; Псалм 130:7

16. Ти правиш това трудно за тебе да приемаш любов – Откровение 12:10-11; Исая 43:4; Псалм 103:10

17. Аз обичам личността, която си в действителност – 1 Царе 16:7б; Евреи 4:13; Псалм 38:9; Римляни 5:8; Йоан 6:63

18. Твоята външност – 1 Царе 16:17б; Йоан 7:24; Лука 16:15; Псалм 24:3-4; Римляни 12:1

19. Истинският ти – Псалм 45:11; Матей 6:6

20. Нашите молитвени събрания – Филипяни 4:4-6; Матей 26:41

21. Бъди отворен – Псалм 62:8; Евреи 4:12

22. Дай и ще получиш – Матей 7:2; 2 Коринтяни 9:6

23. Няма страх в любовта – 1 Йоан 4:18

24. Ти си приет – 2 Коринтяни 6:2; Йоан 15:9; Йоан 15:13

25. Аз те наблюдавам – Псалм 139:13-16; Римляни 11:5

26. Хора – Ефесяни 4:3; Римляни 16:1-18; Псалм 105:14-15; Матей 6:14

27. Всеки детайл – Лука 12:7; Псалм 20:7

28. Аз те водя стъпка по стъпка – Филипяни 2:13

29. Не се безпокой за бъдещето – Еремия 29:11; Псалм 119:105; Матей 6:34; Числа 22:28;  Йоан 16:27

30. Всичко от Мен – Колосяни 2:9-10; Йоан 14:15-17; Ефесяни 1:18-19

31. Всичко от теб – 1 Коринтяни 6:19-20; Римляни 12:1-2; 1 Петрово 1:18-19; 2 Коринтяни 9:6-11

32. Аз Съм милостив – Псалм 103:8; Йоан 15:2

33. Истинска свобода – Галатяни 5:1; Матей 11:29; Лука 6:36; Ефесяни 2:4

34. Когато прощавам, Аз забравям – Псалм 103; Исая 53:5

35. Прощавай – Матей 6:12, 14-15

36. Борбата

37. Любовта е търпелива – 1 Коринтяни 13:4; 1 Солунци 5:14; Ефесяни 4:2

38. Любовта не се хвали – 1 Коринтяни 13:4; 1 Коринтяни 1:28-31

39. Любовта е любезна – 1 Коринтяни 13:5

40. Любовта покрива грехове вместо да ги излага – 1 Коринтяни 13:5-7; Евреи 8:12; Римляни 4:7-8

41. Моят списък с грехове – 1 Петрово 1:15

42. Твоя списък с грехове – Исая 1:18

43. Любовта никога не отпада – 1 Коринтяни 13:7; Псалм 13:5; Псалм 25:2; 1 Коринтяни 13:12; 1 Коринтяни 15:42-44; Псалм 147:11

44. Довери се на другите – Йоан 2:24

45. Аз Съм те избрал – 1 Йоан 3:1; Исая 43:1; 2 Коринтяни 5:17; Исая 55:7б; Матей 28:20б

46. Аз дисциплинирам в любов – Псалм 94:12; Евреи 12:10; Матей 6:33; Йоан 16:8; 1 Коринтяни 11:32

47. Аз насърчавам твоята вяра – Матей 28:20б; 3 Царе 19:11-13

48. Ти можеш да вършиш това, което искам – Псалм 94:9; 4 Царе 18:7а; Филипяни 4:13; Марк 9:23б; 10:27

49. Аз никога не се отчайвам от теб – Исая 43:4а

50. Моята любов те прави чист – 1 Солунци 5:23-24; Йоан 15:3; Яков 1:7

51. Аз ти се наслаждавам – Песен на Песните 2:10; Софоний 3:17

52. Наслаждавай се да бъдеш себе си – Псалм 139:7, 23-24

53. Приемай и давай – Йоан 15:5

54. Аз Съм любезен – Ефесяни 1:3; Матей 7:8

55. Дете на Моята благодат – Ефесяни 3:20; 1 Тимотей 6:17б; Римляни 8:32; Псалм 37:4

56. Аз Съм щедър – 2 Коринтяни 8:7; Лука 6:30, 34-35, 38

57. Старата кола

58. Пътя на любовта – Филипяни 2:5; Йоан 13:15; Йоан 15:10-12; 2 Йоан 6; Исая 48:17-18

59. Обичай в Моето име – 1 Йоан 3:16-18; Галатяни 5:6б

60. Сърце на любов – Галатяни 2:20; Римляни 6:1-14; Ефесяни 2:10; Йоан 15:5; Матей 6:10

61. Ходи в любов – Йоан 13:34

62. Аз ходя в любов – Матей 10:1; Лука 14:27-33; Лука 9:2

63. Аз ходя в теб – Матей 5:11-12; Исая 42:6-7; Исая 6:8; 1 Коринтяни 12:27-28; Притчи 3:6

64. Правилното време

65. Разпространявай Моята любов – 2 Коринтяни 2:14; Матей 9:36-38

66. Моето царство на любов – Лука 12:32; Лука 17:21; 1 Коринтяни 4:20; 1 Коринтяни 13:1-13; Римляни 14:17

67. Ти си изпълнен с Моята сила – Лука 4:38-39; Лука 5:13; Лука 8:27-37, 51-56; Йоан 2:1-11; Йоан 6:5-13; Матей 8:23-27; Матей 17:24-27; Деяния 1:8

68. Моята сила в любов – 1 Коринтяни 4:20-21

69. Не чрез мощ или сила – Галатяни 5:6; Йоан 12:37; Лука 4:4-12

70. Аз обичам да правя чудеса – Псалм 77:14

71. Позволи Ми да нося товара – Лука 6:19; Матей 12:15; Псалм 68:19; 1 Летописи 14:10-11а, 13-14, 16; 1 Летописи 15:13

72. Обичай трудните хора – Галатяни 6:12

73. Бъди наистина плодоносен – Йоан 15:8

74. Дай си време да получаваш – Притчи 4:23; Псалм 68:9

75. Аз изцелявам – Изход 15:26; Матей 12:10; Матей 8:2-3

76. Причини за болест – Псалм 107:20; Псалм 106:13-15, 28-29; Йоан 14:1; Филипяни 4:7

77. Аз не желая да бъдеш болен – Галатяни 4:13-14

78. Болната жена

79. Исус изцеляваше – Матей 14:36; Матей 12:15; Исая 53:5

80. Болестта е нещастие – Притчи 4:20-22; Матей 6:10

81. Приеми своето изцеление – Матей 19:26; Марк 9:21-24; Матей 6:14-15

82. Аз мразя болестта – Исая 57:1-2; 1 Коринтяни 15:55-57

83. Аз бях там в кошмарът – Исая 43:2; Матей 27:46; Псалм 40:1-3; Притчи 12:17-21; Матей 5:43-44; 1 Солунци 5:18; 1 Коринтяни 6:7; Псалм 43

84. Битката принадлежи на Мен – Еремия 20:11; Римляни 8:37; Исая 54:16-17; 2 Коринтяни 10:5

85. Аз Съм светлина – Йоан 8:12; 1 Йоан 1:5; Ефесяни 5:8-11; Матей 5:14-16

86. Сили на тъмнината – Ефесяни 6:12; Йоан 8:34; Римляни 6:16; Йоан 3:19-20

87. Аз разпръсквам тъмнината – 2 Коринтяни 11:14-15; Лука 9:42; Колосяни 2:15; Матей 18:18; Исая 35:8-9

88. Светлината на света – 1 Йоан 4:4; Йоан 8:42-44; Колосяни 1:13; Матей 5:16; Исая 41:10

89. Живей в свобода – Галатяни 5:1; Йоан 8:36; Яков 4:7

90. Моята суверенна воля – Исая 53:8; 1 Йоан 5:4

91. Вражеските тактики – 2 Коринтяни 2:11; 2 Коринтяни 12:7; Лука 22:31-32; Римляни 8:34

92. Победа – Лука 9:1-2; Псалм 91:11; Йоан 12:31; Йоан 16:11

93. Аз Съм твой щит – Псалм 18:2; 1 Петрово 5:8; 2 Тимотей 1:7

94. Аз мразя тъмнината – Исая 8:19-20; Наум 3:4; Ефесяни 5:11-13

95. Бий се в добрата битка – Йоан 8:44; 2 Коринтяни 4:4; Йоан 16:33; 1 Йоан 3:7-8; Псалм 44:4-8; Римляни 8:37; 1 Йоан 5:18-20

96. Аз Съм Богът на справедливостта – Псалм 72:4, 12-14

97. Свършено е – Римляни 3:10-12; Римляни 6:23; Йоан 3:17-18; Йоан 19:30

98. Моя справедлив съд – Римляни 2:5-8

99. Аз обичам всеки – Еремия 10:10-12; Исая 45:20-21

100. Моите заветни хора – Йоан 5:23, 39-40; Йоан 15:23; Римляни 3:20-22; Римляни 11:25-32; Матей 24:14

101. Синът и Аз Сме едно – Йоан 10:30; Йоан 5:23; Йоан 13:20б; Йоан 14:6, 9; Йоан 15:23

102. Съдене на другите – Римляни 9:15-16; 1 Царе 16:7; Матей 21:31-32; Йоан 8:42-47; Псалм 9:4; Йоан 8:15; Матей 7:1-2

103. Простеният

104. Ад – 2 Петрово 2:4-10; Римляни 6:23; Матей 13:42; Матей 25:30

105. Хора от собственото им осъждение – 1 Йоан 2:16-17; Ефесяни 1:3; Второзаконие 11:26-28; Йоан 3:36; Йоан 12:47-48; 2 Коринтяни 5:10; Псалм 79:6

106. Тесният път – Лука 11:49-51; Откровение 6:9-11; Лука 9:23-26; Матей 7:13-14

107. Не под гняв – Ефесяни 2:1-10

108. Аз Съм истината – Йоан 14:6; 1 Йоан 1:5; Йоан 1:14; Йоан 8:32; Псалм 26:2-3

109. Истината работи – 1 Коринтяни 2:4-5; Матей 24:35; Лука 8:15; Римляни 12:2; Притчи 2:1-5; Притчи 4:20

110. Не съди Моето Слово – Йоан 6:23; 2 Тимотей 3:16

111. Прилепи се към истината – Йоан 17:17; 1 Солунци 5:16-18; Колосяни 3:15; 2 Коринтяни 5:17; Римляни 8:1-2; 1 Коринтяни 3:16; Ефесяни 1:6; Римляни 8:37-39; Римляни 2:11; 2 Петрово 1:3; Евреи 12:2; Притчи 4:20-22

112. Човекът с гърбицата

113. Храни се с истината – Колосяни 3:16

114. Разходката

115. Аз Съм верен – 2 Тимотей 2:13; Матей 24:35; Еремия 1:12

116. Ти искаш да бъдеш верен – Йоан 14:23; Матей 7:24-27; Псалм 18:2,31; 1 Тимотей 6:17; Псалм 103:2-3

117. Вярваш ли? – Псалм 145:13; Йоан 14:13-14; Исая 55:8-9; Лука 11:1-8; Лука 18:1-8; Псалм 66:17-20; Матей 21:22; Псалм 37:4

118. Истинска вярност – Ефесяни 5:17; Марк 11:24; Римляни 4:18-21; Лука 8:15; Йоан 8:19; Йоан 14:7; Йоан 17:9-19; Йоан 15:12-13

119. Довери Ми се – Яков 1:22-25; Филипяни 1:6; Юда 24

120. Аз Съм мъдрост – Притчи 8:12-31; Исая 11:2; Псалм 49:3; Яков 3:17; Римляни 13:14; Матей 5:27-30; Марк 9:43-47; 2 Коринтяни 10:5; Ефесяни 4:17-24; Евреи 4:15

121. Думи на мъдрост – 2 Тимотей 3:16; Йоан 6:63, 68;  Колосяни 3:16; Йоан 14:25; Яков 1:5; Яков 3:17; Данаил 2:20-23; Притчи 12:8; Притчи 28;1; Притчи 2:6

122. Това е мъдрост – Притчи 2:6, 9-10; Притчи 3:13, 17; Исая 32:17; Притчи 9:10; Псалм 111:10; Притчи 28:16; Притчи 11:2; Яков 3:13; Лука 2:40; Лука 2:52; Псалм 119:60

123. Моята власт – Колосяни 1:16-17; Йов 1:6-12; Йов 2:1-6; Псалм 47:7-9; Псалм 2

124. Моите критици – Римляни 2:1-3; Матей 7:21-23; Яков 4:1

125. Моята власт в Исус – Марк 1:22; Лука 4:36; Йоан 8:28; Йоан 5:19

126. Моята власт в твоя живот – Матей 7:22

127. Подчини се радостно – Псалм 119:47, 56-60; Псалм 100:2а; Филипяни 4:7; 1 Коринтяни 1:5-7; Евреи 13:20-21; Матей 21:21-22

128. Властта в Моята църква – Евреи 13:17; 1 Тимотей 3:1-5, 9-10

129. Истинската власт в лидерите – Йоан 12:43; Ефесяни 5:21

130. Аз давам Моя живот – Псалм 27:14; Псалм 37:7; Псалм 46:10; Матей 20:1-15

131. Приеми Святия Дух – Лука 11:9-13; 1 Коринтяни 1:4-7; Йоан 7:38-39; Евреи 7:25; Римляни 8:31-32

132. Градината

133. Хвали Ме – Йоан 10:10б; Галатяни 3:1-5

134. Не Ме ограничавай – Евреи 4:16; Матей 23:13

135. Истинско поклонение – Матей 18:20; Галатяни 5:13-15; 1 Солунци 5:14; Йоан 4:23-24

136. Истинска молитва – Йоан 2:24; Деяния 1:24

137. Смирен и уверен – 1 Петрово 4:10-11а; Деяния 5:29; Лука 18:9-14; Евреи 10:19-25; Матей 6:5-8

138. Изобилна радост – Лука 15:7; Псалм 119:111; Псалм 19:8; Софоний 3:17

139. Моите изненади – Псалм 21:6; Псалм 126:1-3

140. Винаги се радвай – Евреи 1:9; Йоан 16:33; Яков 1:2-4; Деяния 16:23-26; 1 Солунци 5:16-18; Филипяни 4:4-7; Йоан 13:3-17

141. Аз Съм с вят – Исая 6:1-8; Откровение 4; Второзаконие 26:15; Йоан 6:20; 1 Петрово 1:15; Евреи 12:14

142. Небето е твое – Йоан 3:20-21; Лука 17:21

143. Ти Си свят – Евреи 9:14; 1 Коринтяни 6:19; Евреи 10:10; 1 Коринтяни 1:2

144. Свят живот – 1 Солунци 4:3,7; Евреи 1:9; Лука 1:37

145. Съдействай Ми –  2 Коринтяни 7:1; Йоан 7:38-39; Галатяни 5:22; 1 Коринтяни 12:1-11

146. Съпротиви се на лъжеца –  2 Коринтяни 2:11; Яков 4:7; Ефесяни 4:27; Яков 1:14-15; Второзаконие 14:2; 1 Петрово 2:9

147. Ти трябва да напреднеш – Яков 1:18; Юда 24-25

148. Бъди свят –  1 Коринтяни 10:13

149. Аз дойдох – Йоан 1:5; Евреи 4:15; Евреи 2:18; Матей 18:12-13; Йоан 13:1-7; Филипяни 2:6-11; Евреи 12:2-3

150. Провалът на дявола – Лука 4:1-13; 1 Йоан 3:8б; 1 Петрово 3:18-22

151. Върви в Моята святост – Матей 5:14-16

152. Моя свят съд – Евреи 1:3б; Псалм 9:7-8; Галатяни 6:7-8; Йоан 3:17-18; Псалм 1:5; Еремия 2:35; 1 Петрово 1:13-16

153. Святостта е цялостност – Ефесяни 4:17-24; Филипяни 4:8; 1 Коринтяни 3:16-17; 1 Коринтяни 10:13; Тит 2:11-12

154. Аз винаги върша това, което е правилно – Евреи 12:11; Йоан 7:24

155. Истинска праведност – Филипяни 3:4-9; Лука 11:46, 52; Яков 2:13б; Исая 61:1-3; Марк 7:5-13; Псалм 9:8

156. Свобода и слободия – Галатяни 3:13-14; Галатяни 5:1-6; 2 Царе 11:12-25; Псалм 51; Римляни 14:13; Матей 18:21-35; Римляни 2:3-4; Римляни 3:20-22; Римляни 14:4

157. Господ на славата – Псалм 24:10; Откровение 4:11; Езекиил 1:26-28; Йоан 8:54; Йоан 7:18; Евреи 10:22

158. Моята слава в теб – 2 Коринтяни 3:18; Псалм 34:5; Йоан 17:24; Изход 40:34-35; 2 Летописи 5:13-14; 2 Летописи 7:1-3; 2 Солунци 1:11-12; Йоан 17:4; Откровение 5:13

159. Наградата превишава цената

160. Дете на славата

161. Ти Ме прославяш

162. Цикли на развитие

163. Моята слава в Исус