Съдържание Цялата книга на една страница

Обяснителна бележка

Това е книга написана от сърцето на Небесния Баща към сърцата на Неговите деца. Очевидно това не е писанието, нито е предназначена да застане до Словото на Бог по значимост.

Пророчеството е една от дарбите на Святия Дух: Бог говори в сърцата на Своите хора. Така че тази книга е форма на пророчество, и аз вярвам, че мнозина ще преживеят Бог да говори на техните сърца относно въпроси, които са с дълбока и неотложна важност за тях.

За да напиша тази книга, Господ ме покани да се оттегля за няколко дни за да слушам това, което е в Неговото сърце. Преживяването от това ме промени като човек в много отношения. Аз имам ясно разбиране за това кой е Бог и за природата на Неговата любов към всяко едно от  Неговите деца. Това е отразено в текста на тази книга, и аз вярвам, че вие ще получите по-голямо откровение за Божията любов към вас докато я четете.

Бог искаше да отвори Своето сърце към мен за Себе Си, разкривайки ми различни аспекти от Своята природа – не само Неговата любов, благодат и милост, но също и Неговия гняв, справедливост и осъждение.

Господ ме помоли да напиша тази книга във време когато не бях предвиждал да пиша в моето запълнено разписание. Но въздействието от това, което Той каза направи тази задача радост, а не товар. Считам го за голяма привилегия, че бях призован от Господа да прекарам това време с Него и да бъда Негов „мундщук“ написвайки тази книга. Той силно ме насърчи във вяра и любов чрез това, което каза.

Формата на книгата е проста: Бог говори на „Моето скъпо дете.“ Това дете е вярващия в Господ Исус Христос, който е в лично взаимоотношение с Него, и по този начин и с Татко. Моята молитва е да чуете Неговия глас в тези страници и в резултат на това да се срещнете лично с вашия Небесен Баща.

Тази книга е много удобна да се използва във вашето ежедневно време с Господа. Тя също може да бъде използвана в молитвена група. В друг случай, можете да намерите за добре да четете текста на глас. Езикът е замислен да бъде запазен в разговорен стил.

Прекарал съм време да слушам от Него всеки ден за повече от 25 години. Павел ни предупреждава, че нашето пророчество е несъвършено, и аз съм направил най-доброто, което мога за да сведа човешкия елемент до минимум. Разбира се не е възможно да се елиминира това напълно, защото в пророчеството Бог говори чрез несъвършен канал. Но нищо няма да бъде спечелено, ако се опитам да поставя собствените си идеи или мнения в Неговите уста!

Включено е приложение на писания отнасящи се към всяка секция за вашето изучаване. Това е само малък подбор на писания, които могат да бъдат цитирани.

Моля ви приемете тази книга като прибавка към вашия духовен живот от брат християнин, който е търсил да чуе Татко честно и предава това, което е в Неговото сърце. Нека да се наслаждавате вечно в Неговата любов.

Нека вашите корени да отидат дълбоко в почвата на чудесната Божия любов; и нека да бъдете способни да чувствате и да разбирате, както трябва да бъде с всички Божии деца, колко дълга, колко широка, колко дълбока и колко висока е наистина Неговата любов; и да преживеете тази любов за себе си, която е толкова велика, че вие никога не можете да видите края й или напълно да я познаете или разберете (Ефесяни3:17-19, Живата Библия).

Колин Ъркуарт

следваща глава 1. Аз имам личност