в момента четеш
Синът 318 Сеги Говендър 
Съдържание Цялата книга на една страница

ГЛАВА ПЪРВА – „318“

Битие 14:1-3 KJV
1В дните на сенаарския цар Амарфал, еласарския цар Ариох, еламския цар Ходологомор и царя на народите Тидал, 2те тръгнаха на война против содомския цар Вера, гоморския цар Варса, адманския цар Сенав, цевоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигор. 3Всички тези се събраха в долината Сидим, където е сега Солено море.

Битие 14:11-16
11И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката храна и си отидоха. 12Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха.
13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гони враговете до Дан. 15И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, ги поразиха и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.

Аврам имаше добър ресурс да спаси отвлечения Лот от робство. Благословението на Аврам се простира до неговото потомство, Църквата.

Галатяни 3:16 KJV
А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: И на потомците, като за мнозина; а като за един, И на твоя потомък, който е Христос.

Обещанието беше направено за Авраам и за неговия потомък. При първото споменаване, човек може да заключи, че приемниците са биологичните наследници на Авраам. Павел дава да се разбере, че преносното тълкувание е главното приложение.

Галатяни 3:29
И ако сте Христови, то вие сте Авраамово потомство и наследници по обещание.

Онези, които принадлежат на Христос са Авраамовото потомство. Според Писанието, Христос е Авраамовия потомък. Следователно, обещанието е и за Авраам и за Църквата.
Местната църква трябва да има достатъчни човешки ресурси, за да спасява другите от робство. Стареите (бащите) на църквите трябва да бъдат достатъчно находчиви, за да спасяват „Лотовците“, които са в пленничество. По подобен начин, всички вярващи трябва да бъдат достатъчно находчиви, за да спасяват другите. Обещанието е за цялата Църква, но първо трябва да се види в бащите/водачите на местните църкви. По този начин ние имаме благодатта да връщаме изгубеното.
Давид преследва, настигна и възстанови всичко (1 Царе 30:8, 18-19). Авраам можа да спаси Лот, понеже имаше човешки ресурси: 318 обучени слуги „родени в дома му“.

„318“ ПРОРОЧЕСКО ЧИСЛО

I. Пророческо за синове родени в дома ви

Има „синове на Царството“ и „синове на дома“. „Синовете на Царството“ имат глобално виждане; мисленето им се простира отвъд местната църква. Те са загрижени за нациите и за градовете. „Синовете на дома“ имат видението за изграждането на местната църква. Ние се нуждаем и от двата типа синове. „Синовете на дома“ накрая могат да мигрират, за да станат „синове на Царството“.
Какво е значението на „някой роден в дома ми“?

Битие 15:2-3 KJV
2А Аврам каза: Господи БОЖЕ, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и управителя на дома ми е този Елиезер от Дамаск? 3Аврам каза още: Ето, Ти не ми даде потомство; и ето, един роден в дома ми ми е наследник.

Аврам нямаше биологични синове. Наследството не можеше да отиде при роб. Факта, че Елиезер щеше да наследи всичко посочва, че той беше един осиновен син. И така, „роден в дома ми“ не се отнася за слуги родени на слуги, а за осиновени синове.
Осиновените синове са синове на Аврамовото домочадие/семейство. Думата „дом“ е баит на еврейски и означава семейство или домочадие. В допълнение, думата „управител“ в ст.2 е еврейската дума бен, и означава син. „Домът“ е символ на местната църква. Тези „318“ са били осиновени синове, а не синове от чреслата на Авраам. В Битие 14:14, думата „слуги“ е вмъкната.
Синовете на дома имат товар за местната църква. Местната църква е офиса на Царството. Доверието в Царството се увеличава, когато имаме синове с товар за местното домочадие/местната църква.

ПРЕОБРАЗИ:

 • Синовете „Мемфивостей“

Прочетете 2 Царе 9. Това са осиновени синове, които седят на трапезата ви и ядат хляба ви всеки ден. Те се идентифицират с видението на дома. И въпреки че поддържат Царството, те никога не се осмеляват да излязат отвъд местната църква.

 • Доброволния роб

Те са като доброволния роб, чието ухо е пробито към вратата (Изход 21:5-6). Въпреки че са свободни да си тръгнат през седмата година, те се предават на доброволно служене поради любов към техния господар. Те са привързани към дома и се покоряват само на гласа на господаря.

 • Рут

Те са като Рут в завета с Ноемин (Рут 1:15-17).

Това е преобраз на завета на местното домочадие/местната църква. Синовете на дома са осиновени синове, докато бащата на местната църква е надзирател или настойник на тези синове. Водачите са настойници, а не собственици.
Това осиновяване говори за едно по-велико осиновяване. Нашето поставяне като синове се основава на поведение. Ние влизаме като деца, но сме поставени като синове. Осиновяването е едно от събитията в цялостта на преживяването на спасението и е белязано от зрялост. Главният белег на тази зрялост е да бъдем водени от Духа.

Римляни 8:14 CWSB
Защото водените от Божия Дух, те са Божиите синове.

Осиновяването говори за зрялост (повече за това по-късно). Синовете „318“ са зрели синове.

II. Пророчески за синове обучени в дома ви

Това не са повърхностни ученици от библейско училище, но са обучени в дома с откровението на дома. Така че, те носят доктрината на дома. Те виждат местния дом като Ветил.
Тъй като домът е семейството на поставения човек/бащиното семейство, домът носи видението на поставения човек. В този случай тези синове имаха видението, целта и ума на Аврам. С други думи, дома на Аврам беше като Аврам. Това ниво на единение беше толкова мощно, че по-късно порази армиите на четирима царе. Това са еднакво мислещи синове.
Местният дом трябва да стане библейско училище. Повече не можем да изпращаме синовете си да бъдат обучавани някъде другаде. Те трябва да носят нашето видение. Тимотей имаше „ума на Павел“ (Филипяни 2:20).

III. Тези синове могат да спасят чичото

Лот беше племенник и брат на Авраам.

Битие 11:26-32 CWSB
26А Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран. 27Ето ги поколенията на Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран; а Аран роди Лот.
28И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя. 29И Аврам и Нахор си взеха жени; името на жената на Аврам беше Сарая, а името на жената на Нахор беше Мелха, дъщеря на Аран, баща на Мелха, баща и на Есха. 30А Сарая беше безплодна; нямаше дете. 31И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, сина на Аран, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в земята Ханаан; и дойдоха в Харан и се заселиха там. 32И дните на Тара станаха двеста и пет години, и Тара умря в Харан.

Тара беше баща на Аврам и на Аран. Така че Аран и Аврам бяха братя. Лот беше син на Аран и племенник на Аврам. След като Аран умря, Тара осинови Лот, правейки го брат на Аврам чрез осиновяването му.
Името „Лот“ означава „обвиване“. Той не може да ви покрие; той ви обвива в парализиране. Това е система на „усмирителна риза“. Това е, което ще направи за вас духа на деноминационализма. Духът на чичото не може да ви покрие; той ви обвива в робство. Лот произведе моавците и амонците, които преследваха истинския син.
Синовете ще освободят вързаните от деноминационен дух. С деноминации имам предвид институции, които са сектантски; имат допълнителни библейски традиции; централизирани системи на управление; титулуване; съсредоточаване върху програми; бюрокрация, която парализира напредъка на Царството; фокусиране на миналото; практикуване на николаизъм; и имат робска система на работа. Водачите на тези институции не могат да бащинствуват синове. Те стоят настрана като чичовци. Ахав представлява една такава система, и Ахав означава чичо.
Има фалшив апостолски ред, който критикува деноминациите, но носи същия дух на деноминационализъм. В този сезон на реформация ще има преход от робство към синове.

IV. Тези синове могат да поразят четиримата царе

Битие 14:1-2 CWSB
1В дните на сенаарския цар Амарфал, еласарския цар Ариох, еламския цар Ходологомор и царя на народите Тидал, 2те тръгнаха на война против содомския цар Вера, гоморския цар Варса, адманския цар Сенав, цевоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигор.

 • Амарфал

Това име означава „говорител на тъмнината“.1 Също означава „някой, който говори за тъмни неща; някой, който помрачава съвета“.2 Негативността се характеризира от безнадеждност, тежест, критикарство, оплакване, преувеличаване на второстепенни проблеми и пораженчески възприятия.

 • Ариох

Означавайки „подобие на лъв“ името „Ариох“ описва мислене съсредоточено върху дявола (дявола обикаля като ревящ лъв; вижте 1 Петрово 1:8). Такъв начин на мислене е прекалено зает с демони.

 • Ходологомор

Това име буквално означава „като връзване за снопа: поколение на шепа“3; „закръгленост на сноп“4; или „шепа снопове“.5 „Шепата“ тука е метафора за бедност. Така че „Ходологомор“ се отнася за бедно мислене. Бедността парализира напредъка на Църквата.

 • Тидал

Ще бъдеш изхвърлен от всевишният. Ще бъдеш изхвърлен отгоре. Това е картина на изолация и представлява начини на мислене, който подхранва загубване на взаимоотношение с Бог.
o Гордост
o Бунт
o Борба
o Изолация

Обобщение на четиримата врагове

 • Негативизъм
 • Мислене съсредоточено върху дявола
 • Бедност
 • Изолация

Синовете на дома повече не са вързани от тези четирима врагове. Синовете „318“ са победители. Много вярващи днес са вързани от един или повече от тези врагове, но синовете „318“могат да унищожат тези врагове, защото те са като Елиезер – покорни.

Римляни 16:19-20 CWSB
19Защото вашето покорство се е разпространило до всички хора. Затова се радвам за вас: но въпреки това бих искал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото. 20А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин.

Павел не основа църквата в Рим, но тяхното покорство му донесе голяма радост. Тяхното покорство беше, което щеше да направи така че сатана да бъде смазан под краката им. Покорството винаги предшества смазването на сатана.

V. Тези синове поканват присъствието на Мелхиседек

Битие 14:17-20 CWSB
17И царя на Содом излезе да го посрещне след като се върна от поражението на Ходологомор и царете, които бяха с него, в долината Сави, която е Царската долина. 18А Мелхиседек, царят на Салим, изнесе хляб и вино: и той беше свещеника на Всевишния Бог. 19И той го благослови, и каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята: 20Благословен и Всевишният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти. И той му даде десятък от всичко.

След поразяването на тези врагове, Мелхиседек се появи. По подобен начин, Христос ще се яви когато тези синове упражнят властта си. Той ще се яви в индивидуалната и корпоративната компания, и ще се яви и буквално. И така, ще има три явявания.

VI. „318“ в нумерологията

3 Сочи към триединния Бог.
1 Сочи към Божия Ехад: Цялостност.
8 Сочи към Исус. Ново начало. Числовата стойност на гръцкото име Исус (Ihsoys) е 888.

„318“ сочи към Божия образ.

Исус е образа на невидимия Бог.

Колосяни 1:13-15 ASV
13Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син; 14в Когото ние имаме изкуплението си, прощението на греховете ни: 15Който е образа на невидимия Бог, Първородният на цялото творение;

Евреи 1:2-3 CWSB
2в тези последни дни говори на нас чрез Сина Си, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото също и направи световете; 3който, като беше сиянието на Неговата слава и отпечатъка на Неговата личност и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете ни, седна отдясно на Величието във висините;

„318“ говори за синове, които имат Божия образ.

Те следваха Аврам, но имаха Божия образ, а не образа на Аврам. Аврам беше, както и трябва, баща осиновител. Поставения човек е втори баща, баща представител. Ние имаме един Баща на небето – Бог. Нашите синове трябва да имат Божия образ.

„318“ пророчески сочи към 2 Коринтяни 3:18.

2 Коринтяни 3:18 CWSB
А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Крайната цел на този сезон е да пораснем в Него във всичко. Ние трябва да носим образа на нашия Господ. Огледалото е Божието Слово. Духът ни помага да дойдем до образа чрез Божието Слово.

2 Петрово 3:18 CWSB
Но растете в благодатта и в познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и завинаги. Амин.

VII. „318“ в съответствие с гръцките букви, според посланието на Варнава

300 + 10 + 8
T + IH

T (тау) има аспекта на кръста. IH съдържа първите две букви на името на Исус на гръцки (Ihsoys). TIH е символ на кръста на Христос. И така, „318“ е символ на Исус на кръста; картина на себеотрицание. Както Исус, тези ученици се характеризират със себеотрицание, засвидетелствано от тяхното покорство.

Филипяни 3:18 CWSB
Защото мнозина ходят, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, че са враговете на Христовия кръст:

Ходенето е съобразяване с Неговата смърт – себеотричане – и контекста е Христоподобност. Вижте предните стихове:

Филипяни 3:13-15 CWSB
13Братя, аз не считам, че съм уловил: но едно нещо правя, като забравям задното и се простирам към предното, 14гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. 15И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така: и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.

–––––––––––––-
1Дж. Б. Джаксън, Речник на собствените имена на Старозаветните и Новозаветните Писания, публичен домейн.
2Джъдсън Корнуол и Стелман Смит, Пълния речник на библейските имена. (Alachua, FL: Bridge-Logos, 1998).
3Джаксън, Речник на собствените имена на Старозаветните и Новозаветните Писания.
4Росуел Д. Хичкок, Речника на Хичкок за библейските имена, публичен домейн.
5Корнуол и Смит, Пълния речник на библейските имена.