ТОВА СЪЩО СЕ ПРЕДАВА!

Наскоро за серия от пет събрания срещнахме едно семейство, което познавахме и които са толкова гладни за нещата на Бог, след като бяха посетили служба за свят смях в друг град. Те искаха да им положим ръце, и да им предадем този дар, и ние го направихме и те веднага започнаха  работа! Ние ги помолихме да ни помогнат в служението, и когато те полагаха ръце на хората те бяха изцерявани и падаха под Божията сила изпълнени със святия смях!

Службите, на които те присъстваха бяха най-необикновените, защото много от хората там не бяха тип, който бихте очаквали да видите да участват в служба  на“свят смях”. Там имаше много Шведски фермери и  якички жени, и повечето от тях бяха на възраст над 65 и 70 години. Една от жените, която прекарваше чудесно беше на 82 години, и тя наистина получи духа на смях! Бог знае, кой ще е отворен да приеме, това което Той има за него, независимо, от това кой според нас ще бъде отворен.

Един пастор, които бил в Петдесятна църква дълго време, каза че преди много години този феномен се появил на поредица от служби, но поради традицията и резервите, много хора не се отпуснали да се наслаждават на святия смях, както го правят днес. Това ново движение на Бог върши толкова невероятна работа, премахвайки всички деноминационни, възрастови, етнически и “естествени”бариери, които света обикновено вижда, но Бог не забелязва. Харизматичното движение вкара Христовото тяло в една свобода,на която то не се е радвало преди, и всяка фаза или вълна на Духа е позволявала на хората да се отпуснат и да се наслаждават на Бог дори повече! Това движение на Бог е най-велико от всички!

Докато писахме тази книга, ние не можехме да направим нищо друго освен да се възхищаваме на чудесните дела на Бог, и на това по колко различен начин Той върши всичко. Всяко едно Негово знамение и чудо е израз на Неговата оригиналност.

Никога не съм имала проблем с това да вярвам в свръхестественото, поради уникалния начин, по който Бог ме спаси и ме освободи от алкохола.

Обожавах вкуса на мартинито!  Всъщност, това което наистина обичах бяха маслините на дъното, но след като се спасих, това желание ме напусна напълно. Аз посетих едни добри приятели, които ме бяха научили да пия мартини, но мъжът не ме хареса, след като бях приела Исус за Господ и Спасител, затова сложи едно питие на бара в къщата им и саркастично каза, “Е, Света Джоузефин, предполагам, че си станала толкова свята и благочестива, че дори не си и помисляш за пиене, нали?”

Знаех, че не го искам! Святият Дух се беше справил с това в мен, и аз знаех, че не искам това питие, но тъй като бях новоповярвала, аз не знаех какво да правя, затова набързо отправих молитва към Бог, “Боже, трябва ли да пия, за да бъда приемана в обществото?” Не го исках.

“Боже, или пък трябва да го държа в ръка, за да бъда наполовина приемана?” Това е компромис, а Бог никога не уважава компромисите!

Тогава се сетих за, това което казва апостол Павел, “Или не се ли срамувам от евангелието на Исус Христос?” Отворих очи след тази бърза молитва към Бог и Той беше извършил едно чудо, точно когато бях със затворени очи! Той изведнъж превърна мартинито в змия, знакът за зло в Библията!

Погледнах към човека и му казах, “Не благодаря, не пия!” Развях знамето на Исус Христос и моментално змията се върна в мартинито.

Всичко, което знаех беше, че Бог ясно ми показа, че алкохола няма място в живота ми! Никога не бях мислила, за това като чудо досега, но точно такова си беше!

Бог иска да говори на хората си по какъвто и начин да трябва да им се говори, за да може да повярват и да се спасят, да бъдат освободени или каквото се нуждаят да се случи в живота им. Всичко, което знам е че алкохолът повече не е бил изкушение от този ден нататък и днес започва да ми се повдига и от съвсем малко алкохол от всякакъв вид.

Всички тези свръхестествени чудеса и знамения са работа на Святия Дух и ние трябва да откликваме на нещата, които Бог иска да извърши в живота ни! Той е реален, Той е реален, Той е реален!