ТОВА Е ОНОВА…

Бяхме виждали много малко от святия смях  по църквите, докато съвсем наскоро един млад мъж на име Родни Хауърд-Браун от Южна Африка, не започна да има това необикновено преживяване на Божията слава в службите си. Пастор Карл Страдър, пастора на Карпентърс Хоум Чърч в Лейкланд Флорида, започна да ни се обажда развълнуван и да ни разказва за това необикновено чудо и знамение, което се случвало в неговата църква. Той беше абсолютно завладян от този смях, и каза, че е прекарал шест седмици на пода на църквата си смеейки се, и прекарвайки, най-невероятното време в живота си. Той ни насърчаваше да отидем и да се включим в това. Това не ни направи голямо впечатление въобще, но пастор Страдър ни каза, че пасторите, Уоли и Мерилин Хики, са били там и че Мерилин Хики прекарала цялото време на пода смеейки се. После той сподели, как Родни Браун извикал Мерилин на микрофона и как тя се смяла, смяла и накрая паднала на пода без да каже нищо. Колко недостойно! Ричард Робъртс споделили същото преживяване. Какво беше това?

Мерилин Хики беше много скъпа и близка наша приятелка, от много години, затова аз и се обадих по телефона, за да разбера по-точно истината за това, което се е случило. Никога не бях чувала Мерилин толкова развълнувана! Тя сподели повече преживявания, които се бяха случвали по време на събранията на Родни Хауърд-Браун не само във Флорида, но и в Денжър също. Не само, че това се беше случило с нея, но докоснало и дъщеря и, Сара! И между другото те прекарали нощта преди сватбата на Сара на служба на Родни Браун завладяни от смях! Кой е чувал за такова нещо? Мерилин закъсняла за събранието, и не можела да намери Сара, докато не я видяла на пода отпред. Какво място само да прекараш ноща преди сватбата си! И двете твърдяха, че това драматично е променило живота им! Мерилин дори ми каза, че през следващата седмица, докато стояла на бюрото си, изведнъж смехът я изпълвал, и тя започвала да се смее, понякога дори, когато имала сериозни проблеми! Дух на вечна радост бил вложен в нея! Познавахме Мерилин от много, много години, и винаги сме знаели, че ходи, в много голяма зрялост, затова знаехме, че не си измисля, не преувеличава или просто си измисля някаква история. Знаехме, че нещо се беше случило с нея. Заради нейната искреност и зрялост и заради свидетелствата, които ни разказа пастор Страдър, ние решихме да отидем и да видим какво става наистина. Бяхме скептично настроени, но ако това беше ново движение на Бог ние със сигурност не искахме да го пропускаме.

Бяхме заинтригувани – въпреки че скептично настроени – преди да се обадим на Мерилин, така че в края на Декември, след като служихме в Крисчън Ритриит, Флорида, ние си купихме билети за да си тръгнем за вкъщи късно същия следобед, с което си дадохме време да отидем на едно от събранията на Родни в Лейкланд.

Седнахме отзад, защото трябваше да си тръгнем в три часа, за да си хванем самолета за Хюстън, и не искахме да обезпокояваме службата като си тръгваме. Не видяхме никой да се моли за някого, но чухме един динамичен млад човек да проповядва за знаменията и чудесата на Святия Дух.

Три часа дойде, а ние все още бяхме там. Бяхме напълно захласнати от това, което чувахме, че Чарлс каза, “Нека останем още 10 минути!” Мислехме си, че тогава ще започнат да се молят, но не започнаха…той все още проповядваше!

Чарлс каза, “Нека останем до 3,20!” Останахме и ето, че стана 3,40, и ние знаехме, че трябва или да тръгнем или да изпуснем самолета. Не бяхме чули, нито видели свят смях в залата все още, но усетихме нещо, което ни караше да искаме Святия Дух още повече.

Почти изпуснахме самолета си, и почти ни се искаше да е така, поради силното привличане от Святия Дух!

По- късно взехме аудио касета от цялата служба и я слушахме отново и отново, и накрая взехме решението да се върнем във Флорида, за да видим какво всъщност беше това!

Взехме и нашата секретарка и съпругът и с нас! Отидохме за две вечери от събранията. Наистина бяхме, “готови за екшън” и слушахме мощната проповед на Родни първата вечер…но никой не се смя. Аз наблюдавах Карл Страдър, който седеше на нашия ред, и той не се смя. Чувах слаби изблици на смях, като цяло нямаше никакъв смях онази вечер.

Родни направи мощен призив към олтара, хора, които искаха да приемат Исус, и излязоха стотици хора, което беше чудесно, но нямаше смях!

Имахме привилегията да вечеряме с Родни преди службата на следващата вечер, и бяхме потресени от свидетелството на този млад човек. Отидохме на втората служба убедени, че цялото събрание, ще избухне в смях. Пастор Страдър ни беше казал, че хората ще започнат да се смеят по време на най-сериозните моменти от службата. Той каза, че Родни просто ще си продължава с проповедта без да обръща внимание на това.

Бяхме впечатлени от проповедта, която беше силно помазана и чакахме с голямо нетърпение да започне смях. Изобщо не започна нищо! Ето вече бяхме на две служби и още нямаше смях! Видяхме демонстрации на сила, докато Родни се молеше за хора те падаха под Божията сила. Видяхме хора, които се опитваха да се измъкнат от силата, но не можеха да станат от пода, и ние им се смеехме, но нямаше, “свят смях.”

Тази силна служба беше към края си, когато Родни помоли пастори и евангелизатори да излязат отпред, за да приемат това помазание, което се разпространява из цяла Америка, чрез този, ”смях” и да го занасят навсякъде, където отидат. Той каза, че трябва да го наричат, ”Събарящия евангелизатор, “вместо, “Смеещия се евангелизатор,” защото повече хора падали, отколкото се смеели, но свежестта на този свят смях беше върху него.

Святият Дух раздвижи сърцата ни, за това, че това е истинското послание на Бог за този час, затова ние отидохме да приемем от това помазание. Родни ни положи ръце и каза, “Ново начало!” И двамата паднахме под силата, но никой от нас не усети нищо. Нямаше никакви емоции, никакъв смях, никакво гъделичкащо усещане, от това, че бяхме наистина докоснати от Святия Дух. Това беше нещо, което трябваше да получим чрез вяра.

Аз никога не съм била раздвижвана, от това което усещам, чувам, виждам, вкусвам, или помирисвам, но от Божието слово. Въпреки, че и двамата не усетихме никаква емоция, от какъвто и да е вид, ние приехме чрез вяра, това което Родни толкова нежно вложи в нас. Нашата секретарка и съпругът й казаха, че са били ударени от 240 волта, но ние не бяхме усетили нищо!

Единствената емоция, която аз усетих, беше паника, понеже се чудех как ще стана от пода! Подът в Карпентърс Хоум Чърч e наклонен от подиума към първия ред, така че бях в много интересно положение, краката ми бяха по-високо от главата. На моята възраст е извънредно трудно за мен да стана от лежащо положение. Чудех се дали няма да донесат някоя товароносачка, за да ме върнат в изправено положение! За щастие около десет разпоредителя видяха моите опити да стана и помогнаха на Чарлс да ме изправи на крака! Слава на Бога!

Прибрахме се от Флорида с едно усещане за свежест от Святия Дух, чувствайки, че Бог напълно променя нашето служение, не че взема това, което бяхме правили в миналото, но добавяйки едно ново огромно измерение. С тази интригуваща мисъл, аз направих подробно изследване  на свръхестествените неща, които ни се бяха случвали в миналото ни, и знаехме, че знаехме, че знаехме, че Бог иска да споделяме това вълнуващо послание, следващия път, когато служим, а това стана в Детройт, Мичиган.
Споделихме някои чудесни стихове с хората, докато обяснявахме какво прави Святия Дух днес.

“Вижте старите неща преминаха, и Аз заявявам нови неща; преди да станат Аз ви ги казвам.” (Исая 42:9).

Отново в Исая 43:18-19, Бог казва, ”Не си спомняйте за предишните неща, нито мислете за старото, вижте, Аз ще направя ново нещо, сега то ще се появи.”

Нека не гледаме назад, нека изхвърлим огледалата си за обратно виждане, и да гледаме напред и да преживеем по един велик начин нещата, които Бог прави!

Бог ни казва, точно сега да не гледаме на старите съживления, нито на предишните движения на Святия Дух. Бог казва да гледаме на това, което Той прави сега! И Той наистина го прави! Не само в Америка, но по целия свят!

На отиване към Детройт, аз помолих Бог да ми даде специален стих, който да докаже, че това го има в словото. Не е ли интересно как може човек да чете някой стих отново и отново и изведнъж да го види в нова светлина? Аз четях книгата Псалми, когато изведнъж стигнах до Псалм 126:2-6, където се казва:

“И тогава устата ни се изпълни със смях,

и езиците ни с хваление.

И казаха между народите,

‘Бог извърши велики неща между тях

Бог извърши велики неща между нас

От, които се изпълнихме с радост.”

Погледнах предишния стих и там се казваше,

“Когато Господ връщаше Сионовите пленници,

ние бяхме като ония, които сънуват.”

Псалмът говори за завръщането на тези, които са били в робство, и те се радваха с радостта на спасението си.

Римляни 14:17 ни казва, ”Защото Божието Царство не е ядене и пиене, а правда, мир и РАДОСТ в Святия Дух.”

Бог явно смята радостта за важно нещо, защото говори много за нея. Исус каза в Йоан 15:11, “Тези неща ви говорих, за да може Моята радост да остане във вас и радостта ви да бъде пълна!” Той желае радостта ни да остане, от момента на спасението ни за цяла вечност, и той иска чашата ни с радост да бъде пълна до горе!

Толкова много хора са изгубили радостта от спасението си напълно, но Бог я възстановява в Църквата, чрез този Свят смях! ”Имам това против вас, че сте оставили първата си любов” (Откровение 2:4). Той възстановява тази първа любов чрез това необикновено чудо и знамение!

Моята радост започна в деня, когато се спасих. Бях напълно завладяна от благодарност, когато разбрах, че греховете ми са простени, че радостта ми просто ме изпълни и преля. Каква експлозивна мисъл – греховете ми са простени, всички! Аз буквално се потопих в Славата за няколко седмици и разбрах, че нещо повече трябва да се случи, за да поддържа това чувство по този начин, винаги.

Ако искаме този вечен извор на радост винаги да извира от нас, ние трябва да влезем в Словото на Бог на духовно празненство, да гълтаме големи хапки и да продължаваме да дъвчем, докато душите ни затлъстеят, защото истинската, уникална радост никога не идва, докато не сме духовно затлъстяли!

Трудно ми е да разбера как да започна с радостта, защото тя е толкова жизнено важна част от живота ни. Радостта на Бог е в дома ни рано сутрин. Радостта на Бог е всред всичките проблеми. Тя е там късно вечер.

В деня, в който се спасих, аз получих неутолим глад за Божието Слово, който никога не можеше да бъде задоволен. Отидох си вкъщи и прочетох буквално целия Нов завет, първата вечер, когато се спасих! Никога не съм чела толкова бързо през целия си живот, защото исках да разбера какви са обещанията на Бог. Едно от нещата, които си спомням много добре беше, където Исус казва, ”Казах ви това за да се изпълните с радост. Да, чашата ви с радост ще прелива” (Йоан 15:11).

Спомням си, че Му казах, че няма да Го изкарам никога лъжец, и че чашата ми винаги ще бъде пълна с радост. Той каза, че Неговата радост ще остане в нас и че нашата радост ще бъде пълна, пълна, пълна! Пълна и преливаща. Не просто малък изблик на радост от време на време. Исус иска ние да имаме максимална радост в нашия живот винаги. Той каза, че Неговата радост ще бъде в нас, не нашата!

Хората често ни питат откъде имаме силата да вършим всичко, което правим. Мерилин Хики, скоро говори с нас, след като се върнахме от дълго пътуване и каза, “Радостта на Господа е цялата ви сила, нали?” После тя продължи като каза, “Никога не бихте били способни да извършите, това което вършите ако не черпите от силата на радостта в Господа.”

Не позволявайте на нищо да открадне вашата радост. Помнете, когато имате радостта на Господа и Святия Дух иска да започнете да се смеете, тогава просто започнете да се смеете с малкото, което имате в сърцето си.

Ние вярваме, че нещо ново и толкова свежо се случва в църквата, че никой от нас всъщност не го разбира и не знае какво ще се случи в резултат на това. Аз знам, че дявола ще се опита да ограби и най-малката ви радост, но помнете, че радостта, която имате е на Исус, за това никога не позволявайте на дявола да ви я открадне!

“Радостта ви никой не може да отнеме” (Йоан 16:22б).

Изкупените от Господа ще се върнат

И ще дойдат с песен в Сион,

Те ще получат радост и веселие,

И скръб и въздишане ще изчезнат” (Исая 35:10)

Ти си изкупен и аз съм изкупена, затова вечна радост ще бъде върху главите ни. Бог никога не ни е казвал, че Неговата радост ще бъде нещо временно. Това е една вечна радост, която ще продължи от сега, докато Исус се върне или, докато Бог ни вземе вкъщи, което и от двете да се случи първо!

Повече благословения са ни обещани, защото се казва, че скръб и въздишане ще изчезнат. Няма нужда да бъдеш тъжен. Няма нужда да плачеш. Всред всичките ти проблеми, можеш да имаш огромна, огромна радост.

“Нека небесата се радват и земята да се весели; нека необятните, бучащи морета демонстрират Славата Му. Хвалете Го за плодородните полета, защото те отразяват неговото величие. Нека дърветата в гората правят шум в израз на хваление. Защото Господ идва да съди земята; Той ще съди нациите честно и справедливо!” (Псалм 96:11, 13)

Йеова е Цар! Нека се радва цялата земя! Кажете на най-далечните острови” (Псалм 97:1)!

Цялото творение ще се зарадва. ЦЯЛОТО творение ще се радва и точно това трябва да стане.

“Цялата земя е видяла спасението, с което Бог е спасил Своите хора. Затова цялата земя Го хвали, и пее с безкрайна радост” (Псалм 98:39)!

Цялата земя е видяла спасението на Божиите хора! Това не е ли достатъчно, за да те накара да започнеш незабавно да Го хвалиш и да Му пееш с твърде голяма радост? Помня, когато виждах как различните членове на моето семейство идват при Господа, как не можех да се сдържа и започвах да Го хваля и да Му пея с радост. Алелуя!

“Пейте хваление със арфа.  Нека корнети и тромпети да свирят!” (Псалм 98:5, 6а).

Слава на Бог! Ние имаме нужда от по-силна музика в нашите църкви. Понякога отивам на църква и имам чувството, че съм на погребална служба! Слава на Бога, Харизматичните църкви са се съживили и те наистина имат музика, която може да те накара да се почувстваш жив и която да те накара да искаш да пееш и да танцуваш.

“Правете радостна симфония пред Господа, Царя! Нека морето със всичката си необятност да бучи в израз на хваление! Нека земята и всички, които живеят на нея крещят, ’Слава на Бог.’ Нека вълните пляскат с ръце от радост, и хълмовете да пеят песни на радост пред Господ, защото Той идва да съди света със справедлив съд” (Псалм 98:6б-9).

Можеш ли да си представиш, какво всъщност казва Бог тук? Можеш ли да си представиш, моретата да бучат хвалейки Го? Можеш ли само да си представиш цялото население да казва, “Слава на Бог!” Всичко това под акомпанимента на вълните, които пляскат с ръце и хълмовете пеещи ли пеещи. Можеш ли да си представиш ехото, което отеква между тези хълмове? И вероятно дори рибите шляпат с опашки в хваление към Бога!

“Правете радостен шум на Господа, всички земи! Служете на Господа с радост! Елате пред присъствието Му с песен!” (Псалм 100:1, 2)

Ако правите радостен шум пред Господа, и ако Му служите с радост, и ако отивате пред Него с песен, аз ви гарантирам, че вие ще имате толкова много радост, че няма да можете да я издържите. И кой иска поне да опита?

Ние споделихме всички тези стихове и това което преди се беше случвало в нашите събрания, и после попитахме колко хора искат да получат дух на радост, и буквално цялата църква излезе отпред и получи огромно помазание на радост. Святият Дух ми каза положи ръка върху пастора и върху съпругата му, което и направих, и те и двамата толкова се напиха със Святия Дух, че не можеха да седят на столовете си!  Когато пастора отиде на микрофона беше толкова пиян, че дори не можеше да направи съобщенията си!

Експлозия от свят смях изпълни залата и това събрание преживя невероятна радост! Много хора бяха изцерени от артрити и други болести. Някои от тях идваха отпред да задават въпроси за това ново движение на Святия Дух и на пръв поглед не получиха нищо, когато им положихме ръце, но когато на връщане стигнеха до осмия, деветия ред Святия Дух ги удряше и БАМ! Те падаха на пода и започваха да се смеят!

В естеството ние може да гледаме такава служба и да попитаме, ”Каква е целта на този смях?” Не знам. Не знам защо някои хора, когато бъдат докоснати, като се изправят са абсолютно неспособни да говорят. Те се държат точно като пияни. Когато си мисля за Петдесятница, си спомням как хората казваха, “Те са пияни!” И те бяха пияни от Святия Дух и в резултат на това техният живот никога повече не беше същия!

Никой от тези, които бяха на този ден на Петдесятница и преживяха опиващата сила на Святия Дух, повече не беше същия. Техният живот беше драматично променен и никога повече не бяха плътски, защото бяха докоснати от Божия огън, и никога повече не се върнаха в плътската област.

Аз вярвам, че същото това нещо се случва в това чудесно, вълнуващо, уникално съживление или както там искате да го наречете, което се случва сега по целия свят!

Ако някога си виждал пиян човек, или може и вие да сте се напивали един, два пъти, сте забелязали, че хората, които са пияни са напълно изключени за това какво говорят или как ходят. Много хора се смеят много, когато са пияни от естествено вино. Същото нещо се случва, когато се напиеш с виното на Святия Дух. Ние вярваме, че Святия Дух върши нещо много специално из Америка и по целия свят, където радостта на Господа се връща в църквата.

Аз говорих с пастор Карл Страдър, след като със скептицизъм ние отидохме на първите ни две събрания, и го попитахме какво е извършил този “свят смях” всъщност. Той ми каза, че Родни Хауърд-Браун е бил общо за една година тринадесет седмици, и че никой от екипа му в църквата няма да бъде повече същия, защото живота им е бил променен, в резултат на това, че са присъствали на събранията.

Хората от църквата на Пастор Страдър които са присъствали на тези служби, казали, че живота им завинаги е променен в резултат на това. Били направени нови посвещения, физически и вътрешни изцерения на сърцата се случили, и хората прощавали на тези, които са ги наранили.

Аз писах на пастор Уейн Джаксън от Грейт Феит Министрис в Детройт, Мичигън, като го попитах какво се е случило след като споделихме святия смях с неговата църква.

Ето какво ни каза той: 

“След като си тръгнахте, аз казах на Бог, че съм съд в ръката Му и че искам само това, което Той иска за църквата, и по време на хвалението ни аз започнах да се разхождам между редовете, молейки Бог да извърши това, което иска.

“Имаше много хора тогава, които не бяха на събранието, когато вие бяхте тук, и не знаеха нищо за “святия смях,” но един от нашите работници на олтара, който тежи 280 паунда започна да се смее и падна под Божията сила и не след дълго присъствието на Святия Дух стана толкова силно в цялото събрание, и цялата църква се изпълни със смях. Всички там познаваха човека, който се търкаляше на пода изпълнен със святия смях, и знаеха, че това не е от плътта, и че беше само от Бог!

“Съпругата ми и аз получихме такова докосване от Бог, когато положихте ръце върху нас, че жена ми често избухва в свят смях по време на службите в църквата. Тя също шие дрехи за деца, и се изпълва със това, дори, докато шие!

“Църквата ми повече не е същата и никога няма да бъде същата. По време на хваление и поклонение Святия Дух изпълва цялото събрание. Хора, които имат проблеми и изпитания биват освобождавани, чрез този уникален свят смях, който ги завладява. Сълзите от живота си заминават от хората, докато Святия Дух им служи.

“Един мъж, който имаше ужасен проблем с алкохола, беше освободен чрез святия смях. Хората пият, за да избягат от проблемите си, и този човек повече няма нужда да пие, защото беше освободен от Святия Дух, от грижите и проблемите си. (“И не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте със СВЯТИЯ ДУХ.” Ефесяни 5:18). Аз вярвам, че Бог освобождава умовете на хората, които са били в робство.

“Повечето от хората в нашата църква отиват при лидерите и при дяконите, когато се нуждаят от съвет, но имахме едно събрание миналата вечер, на което ние с жена ми просто седнахме и споделяхме неща лично с хора в църквата. Дух на смях дойде върху всички, които бяха там и свобода дойде в живота им!

“Първата глава от Псалми казва, че ще носим плод на времето му, но докато чакаме това време, смехът на Святия Дух може да ни даде радост!

“Искам отново да кажа, че църквата ми никога повече няма да бъде същата! Благодаря ви, че дойдохте и ви молим да дойдете пак следващата година!”

“Но това беше казаното от пророк Йоил:

И то ще се изпълни в последните дни, казва Господ,

Аз ще излея от Духа Си на всяка плът;

…Ще покажа чудеса на небето горе

и знамения на земята долу” (Деяния 2:17, 19).

Бог позволява на църквата си да види чудеса и знамения, които може би никога не е виждала!