ОТПУСНИ СЕ… И ПОЗВОЛИ НА БОГ!

Бог винаги е давал на хората Си възможност за избор. Децата на Израел можеше да не следват Мойсей вън от Египет. Авраам можеше и да не слага Исаак на олтара. Дажид можеше и да не бъде музикант на Саул. Но те направиха тези неща.

Дори Исус имаше право на избор. Спомняте ли си когато се помоли на Бог да Го отмине “тази чаша”? Тогава моментално Той направи Своя избор да последва Божията воля и да продължи пътешествието Си, което сега ни води към вечен живот.

Винаги имаме право на избор. Дали да последваме Бог и да бъдем част от това което Той прави, или да го пропуснем. По същия начин е било и при всичко велико движение на Бог. Някои скачат в реката и влизат в течението, докато други стоят на брега и отказват да влизат, чакайки да видят какво ще се случи. След това разбира се следват онези, които не правят нищо друго освен да критикуват и да сочат всичко, което не е наред с това което прави Господ!

През годините на служение ние сме срещали много такива решения. Едно от които веднага ми идва на ума е решението което трябваше да вземем след като вече бяхме кръстени със Святия Дух. Имахме възможността или да си мълчим за това или да го извикаме от покривите. Ако кажехме за това, рискувахме да ни отлъчат от нашата деноминация, което щеше да ни струва хиляди долари, които получавахме от хонорари за книги по това време, и щеше да се наложи поканите ни да говорим на някои места, да отпаднат. Въпреки, че всъщност нямаше избор който трябваше да правим тогава, тъй като бяхме решили много преди това да следваме Бог, и да бъдем Богоугодници, вместо човекоугодници. Също както Павел казва, “Защото на човеци ли искам да угаждам или на Бога? Защото ако още угаждах на човеци, нямаше да съм Христов слуга” (Галатяни 1:10).

Когато написахме книгата “Ангели по назначение” наистина загазихме. Една организация дори ни заплаши, че ще пръсне всеки цент, който е нужен, за да спре публикуването на тази книга. Нашата вяра е в Господ, и затова, ние наистина не се страхуваме. Но това наистина би могло да бъде причина за нас да се откажем, но не го направихме. Знаехме какво Бог ни е казал да направим, затова последвахме Неговото водителство. Сега, години по-късно, продължаваме да виждаме “Ангели по назначение” да се продава по цял свят, да благославя хората почти във всяка нация на земята! Ние просто се покорихме на Бог вместо да угаждаме на човеци.
Когато Бог ни дава нещо чудесно, ние просто не можем да го държим вътре в себе си. Искаме да го споделим със всеки около нас! Когато започнахме да споделяме, че сме получили кръщение със Святия Дух, и призовахме хора да излязат за молитва, буквално хиляди излязоха напред за да приемат. Какво бихме могли да направим? Ако се бяхме опитали да служим на всеки поотделно, трябваше да стоим там с дни! Бог веднага ни каза че нямаме време да полагаме ръце на всеки, затова се научихме как да служим на множествата. Някои хора казаха, че сме ги учили как да “говорят на езици” тъй като не им полагахме ръце, но спомнете си че Исус послужи на 120 души първият път и не положи ръце на никой от тях! Същият е принципа когато водиш някой в молитва на покаяние. Не можем да спасим някого, нито да го кръстим. Ние МОЖЕМ да ги инструктираме, обаче как да стигнат там където искат.

Спомняте ли си, когато “падането под Божията сила” и “изпадането в Духа” бяха ново движение на Бог? Веднага много хора отсъдиха, че тези неща са от дявола. Бяхме поканени да говорим на голямо събрание, където бяхме служили предната година, но този път ни предупредиха, “Не искаме никой да пада този път!” така че се въздържахме и не докосвахме хората. И бяхме толкова нещастни! Когато свършихме това събрание, Чарлс каза, “Никога няма да направим повече такова нещо, защото следваме Бог, не хора!”

Имаше група от западната страна, които искаха да отидем, за да се молим за тях, но не искаха никакво падане под силата. Казахме им, че ще трябва да кажат това на Бог, защото ние не избираме тези неща. Двайсет и осем от тези хора се събраха в кръг, като се молеха усърдно, Бог им открие какво да правят. Всички те паднаха от Божията сила! Бог им отговори много бързо, без място за съмнение!

Ние можехме и да се сдържаме във всяка от тези ситуации. Щеше да е най-лесното нещо да кажем, “Добре! Ще го направим по вашия начин!” Но сме определени да ходим пред Бог с мъдрост. Това означава не само да слушаме гласа Му, но и да Му се покоряваме.

Когато започнахме да поучаваме хората, за това как да изцеряват болните, отново “избухна бомба.” Но защо пък да отстъпваме този път след като никога не сме го правили? Хората ни казваха, че изцерението е свръхестествено и просто не може да се поучава за него. Но Словото на Бог не е ли също свръхестествено? Разбира се че е! И хора го поучават по цял свят, всеки ден от седмицата! Защо да е по-различно с изцерението? То преди всичко е Божието слово, което се изпълнява!

Ние продължихме напред с това което Бог ни беше дал, и днес има милиони хора по целия свят, които са се научили как да служат с изцерение на болните, чрез силата на Бог, в Исусовото име, след като са прочели книгата ни , и са гледали видеокасетата ни със заглавие, “КАК ДА ИЗЦЕРЯВАМЕ БОЛНИТЕ.”  Не сме ние тези, които са казали, че вярващите ще излязат, ще полагат ръце на болните и ще ги виждат изцерявани. Исус го каза! Ако не бяхме поучавали за това, колко много хора, никога нямаше да приемат Божието изцерително докосване, чрез обучените изцерителни тимове по света? Отново ние просто слушахме гласа на Бог и Му се покорявахме.

Без значение за какво Бог ни казваше да поучаваме, сърцата ни винаги са били насочени към печелене на изгубените за Исус. Поради това, не бяхме много изненадани, когато Бог каза на Чарлс, да направи преброяване на евангелистите по цял свят. Разбирахме, че това ще бъде невероятно огромна задача, ако се захванем сами с нея. Но след като Исус е в сърцата ни, никога не сме сами.

Сега, всеки човек, който познавам, който изповядва, че е Християнин, ще ви каже, че желае да види света спечелен за Исус. Но когато започнахме отначало да говорим за Национално Евангелско Преброяване, няма да повярвате колко много хора казаха, че това не може да се направи. Имаше много хора, които дори не искаха да участват в това, защото мислеха, че не е възможно – въпреки това Исус не каза ли да се молим да изпрати работници за жътвата? Колко пъти наистина сме се молили с тази молитва, и после не сме искали да бъдем тези работници, които Бог иска да изпрати? Отново, изборът остава за нас.

В резултат на Националното Евангелско Преброяване, имаше буквално милиони хора, които се новородиха в нации по целия свят! Църкви се пълнеха, когато новоповярвали идваха в тях да научат за Бог и да Му се покланят!

И сега ето идва свят смях. Движение на Бог, което не прилича на нито едно, което досега сме виждали. Като си помисля досега не е имало движение, при което да не е имало хора от двете страни, за и против. Каквото и да става ние сме решили в сърцата си да следваме Бог и да не се притесняваме, от това което казват хората.

Нещо което е общо във всяко движение на Бог е че всяко от тях е било придружавано от демонстрация на Божията сила по различен начин за различното време. Колкото по-голяма сила бъде изявена, толкова по-големи спорове предизвиква това движение. Спомняте ли си когато започна Харизматичното движение? В църквата беше демонстрирана голяма сила в нацията, и по света! И тези, които бяха против движението на Бог бяха обиждани от всички, които “говореха на езици, танцуваха и падаха под помазанието!” Въпреки това време на Харизматичното движение, ние видяхме Бог да възстановява действието на дарбите на Духа в църквата, видяхме Бог да спуска силата Си върху Своите хора!

Това ново движение на свят смях със сигурност е спорно, защото е невероятно мощно. Живота на онези, които са докоснати в това движение на Бог е толкова радикално променен, че е невъзможно да не повярваш, че Господ върши нещо много специално!”

Когато ние за пръв път видяхме свят смях на нашите събрания, забелязахме увеличаване на броя на изцеренията, докато Святия Дух връхлиташе върху хората и освобождаваше изцерение върху човек след човек, докато на никой от изцеряваните не му беше послужено от човек. Божията слава се изявява в това драматично и динамично изявяване на Неговата сила, ясно изразена в освобождаването, което носи на хората. Как бихме могли да обсъждаме дали това е от Бог?

Разбира се , Бог очаква да проявяваме мъдрост и разпознаване в живота си и в ходенето си с Него. Един от най-големите “тестове” е търсенето на плод в живота на хората, които участват в движение като това. Всяко движение, което наистина е от Бог ще донесе трайни резултати, които ще отговарят на Словото Му. Наскоро получихме писма от Белгия и от Холандия по факса (точно на време, за да ги включим в книгата), в които бяха направени следните коментари, относно събранието, което проведохме в Холандия:

“Никога няма да забравим присъствието на Святия Дух, който направи Исус толкова реален за нас. Святият смях беше нещо ново за нас, но нямаме достатъчно думи за да опишем какво се случи. Знаехме със сигурност, че приемаме някакво специално помазание, което ни изцери. Никога няма да бъдем същите. Това преживяване промени живота ни и сега преживяваме пробив във Белгия!”

Вторият факс казваше, “По време на службите със Чарлс и Франсис Хънтър, на които те говориха за святия смях, аз преживях нещо много специално. Когато Франсис ме извика да се моли за мен и да приема, видях огън да излиза от ръката й, и когато ме докосна аз паднах на пода. Беше очевидно, че не бях повече същата оттогава. Когато се прибрахме вкъщи онази вечер, сърцето ми се изпълни с невероятна свръхестествена радост и оттогава имам повече сила да вървя напред!”

Холандският пастор каза, “Службите на свят смях със Чарлс и Франсис Хънтър в Ротердам бяха невероятен пробив във нашето служение. Когато те започнах да споделят за това ново измерение в духовната област, направо можехме да усетим електричеството във въздуха!

“По време на тези служби много хора бяха изцерени и освободени чрез свят смях. Онези от публиката, които искаха да излязат и “да изгубят достойнството си” бяха докоснати от свръхестествения пръст на Самия Бог. Навсякъде имаше хора, които лежат по пода, смеейки се, и хвалейки Бог. Много хора бяха освободени от дух на религия и традиция, докато силата на радостта на Святия Дух ги превземаше.”

Всеки път, когато сме се изправяли пред решението дали да последваме Господ в някое ново движение, сме се озовали точно на ръба на острието. Всеки път трябва да избираме дали да се отпуснем и да останем, където ни “удобно,” или да вдигнем ръце и да извикаме, “Алелуя!” и да се гмурнем точно посред течението на Бог. Ако изобщо знаете нещо за нас, бихте познали кой път винаги ще изберем! Ако не, нека просто ви кажа, че винаги сме готови да скочим, заради Исус! Но не можем да решаваме за другите, а само за себе си. Всеки пастор, всяка църква, всяка деноминация, всеки вярващ трябва да направят своя избор да следват Бог или да “чакат и да наблюдават.”

Накъде ще тръгне това ново движение? Никой освен Бог не знае, но очевидно то отива по целия свят. “Защото земята ще се изпълни с познанието за Господната слава, както водите покриват морето.” (Авакум 2:14). Хора, които преди са били номинални Християни имат ново и изгарящо желание да бъдат повече като Исус. Словото на Бог казва, “Бъдете святи, защото аз съм свят” (1Петрово 1:16) и има едно свръхестествено желание горящо в множествата, които са освободени от себето си, и сега искат да познават Него!

Може ли това да е начина по който Бог ни въвежда в последното велико съживление преди завръщането на Исус? Дали е така, или не е, чувстваме че Святия Дух се движи, и ние ще вървим заедно с Него! Недей да потапяш само пръстчето на крака си, за да пробваш водата! Не чакай! Скачай направо в тази течаща река!

Нека последваме Бог в най-великото и най-мощно движение, което е виждано в историята на църквата! Ослушайте се и ще чуете прекрасен, небесен звук, идващ от трона на Всемогъщия Бог! Това не е шум от Гнева Му! Това е шума от радостта на Господа, звука от

СВЯТ СМЯХ!